Din digitale sikkerhed hos Onlime

På denne side kan du læse alt om, hvordan vi indsamler og behandler personoplysninger. Vi har stort fokus på din digitale sikkerhed og dine rettigheder, når du benytter vores hjemmeside og Tjenesten, så vi overholder EU’s databeskyttelsesforordning. 

Persondatapolitik


Persondatapolitik for Onlime.dk. Senest revideret: Februar 2022

Virksomhedsoplysninger:
Rauff & Ditlev I/S (”Onlime”) CVR-nr. 34633215 Jernbanegade 75
5500 Middelart
E-mail: kundeservice@onlime.dk

1. BAGGRUND
1.1. Onlime.dk (”Hjemmesiden”) ejes og drives af Onlime, der tilbyder cloud-baseret opbevaringservice (“Tjenesten”), som giver mulighed for at gemme, sikkerhedskopiere, synkronisere og dele filer via internettet.
1.2. Onlime leverer Tjenesten til både forbrugere og erhvervsdrivende (samlet ”Kunden”). Enhver Kunde, der ikke efter forbrugeraftalelovens bestemmelser er en forbruger, skal i enhver aftale med Onlime betragtes som en erhvervsdrivende.
1.3. Onlime er dataansvarlige for de personoplysninger, som Kunden indtaster og giver ved brug af Hjemmesiden og/eller Tjenesten.
1.4. Denne persondatapolitik informerer om, hvordan Onlime indsamler, opbevarer og behandler personoplysninger, samt om Kundens rettigheder i den forbindelse.
1.5. Spørgsmål vedrørende Onlimes behandling af personoplysninger eller denne persondatapolitik kan sendes til kundeservice@onlime.dk.

2. SAMTYKKE
2.1. Ved Kundens oprettelse af en brugerkonto og/eller køb af Tjenesten, accepterer Kunden, at Onlime indsamler, opbevarer og behandler personoplysninger.
2.2. Kunden kan invitere tredjemand til at bruge den Tjeneste, som Onlime leverer til Kunden. Invitationen sendes via Hjemmesiden, hvor Kunden indtaster tredjemands navn og e-mailadresse, hvorefter Onlime sender en mail med link til Tjenesten til tredjemand. Kunden er i den forbindelse ansvarlig for, at tredjemand har accepteret at modtage Onlimes mail med link.
2.3. Kunden kan henvise tredjemand til at prøve og/eller købe Tjenesten. Henvisningen sendes via Hjemmesidens henvisningsfunktion, hvor Kunden indtaster tredjemands navn og e-mailadresse, hvorefter Onlime sender en mail med link til Tjenesten til tredjemand. Kunden er i den forbindelse ansvarlig for, at tredjemand har accepteret at modtage Onlimes mail med link.

3. HVILKE PERSONOPLYSNINGER INDSAMLES, BEHANDLES OG OPBEVARES
3.1. Onlime indsamler, behandler og opbevarer de personoplysninger, som Kunden giver i forbindelse med bestilling, køb og brug af Tjenesten og/eller i forbindelse med invitation af tredjemand, jf. pkt. 2.2.
3.2. Onlime
 (i) Navn og bopælsadresse,
indsamler, behandler og/eller opbevarer følgende typer personoplysninger:
 (ii) E-mailadresse, telefonnummer,
 (iii) Oplysningerne om betaleren,
 (iv) IP-adresse og cookies fra Hjemmeside, idet der henvises til Hjemmesidens cookie-politik,
 (v) De personoplysninger, som Kunden uploader i Tjenesten, herunder dokumenter og billeder indeholdende personoplysninger.

4. FORMÅLET MED VORES BEHANDLING AF DINE PERSONOPLYSNINGER
4.1. Formålet med vores indsamling, opbevaring og behandling af dine personoplysninger er følgende:
 (i) Levering af den Tjeneste, som Kunden har bestilt,
 (ii) Levering af kundeservice til Kunden i relation til de Tjenester, som Kunden har købt og/eller efterspurgt,
 (iii) Eftersalgsservice og opfølgning på Tjenesten, som Kunden tidligere har købt,
 (iv) Fremsendelse af servicemeddelelser, jf. afsnit 5,
 (v) Fremsendelse af faktura og eventuel inddrivelse heraf,
 (vi) Fremsendelse af nyhedsbreve og markedsføringsmateriale, forudsat Kunden har accepteret dette,
 (vii) Udarbejdelse af generelle statistikker, markedsundersøgelser, produktudvikling, salgsanalyser, marketing- og salgsfremmende formål. Statistikkerne og undersøgelserne mv. er til internt brug. Såfremt statistikker eller undersøgelser deles med tredjeparter, vil data heri være anonymiseret og ikke kunne henføres til individuelle personer,
 (viii) Administration og drift af Onlimes side på Facebook, hvor Onlime og Facebook har delt dataansvar.

5. SERVICEMEDDELELSER OG NOTIFIKATIONER
5.1. Onlime sender servicemeddelelser til Kunden via e-mail, når det er relevant for levering af Tjenesten.

6. HVEM HAR ADGANG TIL DINE OPLYSNINGER
6.1. Kun Onlimes medarbejdere har adgang til Kundens personoplysninger og alene i det omfang, det er nødvendigt for leveringen af Tjenesten.
6.2. I nogle tilfælde deler Onlime Kundens oplysninger med tredjeparter, når det er nødvendigt for driften af Onlimes virksomhed og/eller Hjemmeside, eller når det er nødvendigt for leveringen af Tjenesten til Kunden.
6.3. Onlime påtager sig ansvaret for, at tredjeparten behandler oplysningerne sikkert, fortroligt og i overensstemmelse med lovgivningen.
6.4. Såfremt Onlime bliver forpligtet af offentlige myndigheder eller domstole til at overdrage eller dele personoplysninger, er Onlime nødsaget hertil.

7. SIKKERHED OG BESKYTTELSE
7.1. Personoplysninger opbevares sikkert, fortroligt og i overensstemmelse med lovgivningen.
7.2. Onlime har etableret og vedligeholder tilstrækkelige og nødvendige tekniske foranstaltninger for at beskytte personoplysninger.
7.3. Hvis Onlime udsættes for et sikkerhedsbrud, hvor det skønnes, at der er en høj risiko for, at personoplysninger kan misbruges, vil Onlime hurtigst muligt underrette Kunden om sikkerhedsbruddet. Onlime vil også informere om, hvad Onlime har gjort for at mindske risikoen for misbrug af personoplysningerne, og hvordan Kun- den selv kan beskytte sine personoplysninger.

8. SLETNING AF DINE PERSONOPLYSNINGER
8.1. Personoplysninger gemmes hos Onlime, så længe det er nødvendigt for at kunne opfylde det konkrete formål med behandlingen af de indsamlede personoplysninger, jf. afsnit 4.
8.2. For bestemte personoplysninger forlanger lovgivningen, at Onlime gemmer personoplysninger i længere tid. Eksempelvis skal Onlime i henhold til bogføringsloven opbevare bestemte personoplysninger 5 år efter Kundens seneste køb.

9. DINE RETTIGHEDER OG KLAGEADGANG
9.1. Kunden har til en enhver tid ret til at få oplyst, hvilke personoplysninger Onlime har indsamlet, opbevarer og behandler om Kunden samt modtage en kopi heraf.
9.2. Kunden kan til enhver tid kræve at få rettet forkerte oplysninger, og Kunden har ret til at få tilføjet supplerende oplysninger, hvis oplysningerne er ufuldstændige.
9.3. Kunden kan til enhver tid gøre indsigelse mod eller få begrænset behandlingen af sine personoplysninger.
9.4. Kunden har til en enhver tid ret til at få slettet de personoplysninger, som Onlime har om Kunden, med undtagelse af de oplysninger som lovgivningen forlanger, at Onlime opbevarer inden for den lovbestemte periode.
9.5. Kunden kan læse om sine rettigheder på Datatilsynets hjemmeside på www.datatil- synet.dk.
9.6. Enhver person kan klage over Onlimes behandling af personens personoplysninger til Datatilsynet.

 

Cookiepolitik