Databehandleraftale

Indgåelse af databehandleraftale med Onlime if. persondataforordningen (GDPR)

Vi tilbyder en databehandleraftale (åben her) til virksomheder eller organisationer, der behandler personoplysninger og hertil bruger en Onlime erhvervskonto. Jvf. persondataforordningens artikel 4 forstås du som dataansvarlig og vi som databehandler, idet vi udelukkende behandler data efter instruks fra dig i kraft af, at du eller erhvervskontoens brugere, benytter tjenesten til at opbevare filer.

Vi tilbyder én generel databehandleraftale, da vores behandling er ens for alle brugere af vores tjeneste.

Databehandleraftalen er et bilag til vores brugerbetingelser og udgør en integreret del heraf.

Databehandleraftalen indgåes af en person (DPO hvis denne er udpeget – læs mere her) på vegne af en organisation eller virksomhed.

 1. Underskriv databehandleraftalen
 2. Send den til privacy@onlime.dk
 3. Vi sender en underskrevet kopi tilbage til dig

Har du spørgsmål,  er du velkommen til at kontakte os.

Spørgsmål & svar om databehandleraftale

Hvad er persondataforordningen?
Ifølge EU's forordning om persondata, skal man som virksomhed pr. 25. Maj 2018 efterleve forskellige krav, når der behandles persondata. Man skal bl.a. forholde sig til:

 • Hvilke data der behandles.
 • Hvor data behandles - fysisk og af hvilke parter.
 • Hvem der har adgang til disse data.
 • Hvordan disse data beskyttes

Derudover sikrer forordningen, at almindelige internet-brugere har bedre rettigheder, bl.a. i forhold til at:

 • Få indsigt i hvile data en virksomhed/organisation har om en
 • Hvordan disse bruges.
 • Få slettet eller udleveret data.
 • Få kontrol over hvilke data man videregiver.

Læs mere her:  https://www.datatilsynet.dk/hvad-siger-reglerne/vejledning

Hvornår skal man benytte en databehandleraftale?
En databehandleraftale skal indgås mellem organisationer eller virksomheder og de 3. parter eller underdatabehandlere, man måtte bruge til behandling af persondata.

Ejer man eksempelvis en hjemmeside med en kontaktformular, sker der en databehandling, da datasubjektet (eks. en kunde) opgiver sine kontaktoplysninger. Dermed skal der indgås en databehandleraftale med hosting-udbyderen af hjemmesiden da persondata behandles og opbevares på deres servere.

Hvad er persondata
Persondata betegner enhver form for information om en identificeret eller identificerbar person. Dette kan være almindelige kontaktinformationer så som navn, e-mail, adresse, stilling, CV, kontonummer osv.

Særligt følsomme personoplysninger er informationer om eks. en persons helbred og seksuel, politisk og religiøs orientering.