Fortrolighedserklæring
Facebook-side

Disse oplysninger om beskyttelse af personlige oplysninger gælder for databehandling af
Den ansvarlige:

Rauff & Ditlev I/S
Niels Juels Gade 9, 1. sal 6700 Esbjerg
CVR: 34633215
kundeservice@onlime.dk
+45 89 88 32 75

Den ansvarlige er afhængig af den tekniske platform og tjenester fra Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland for den informationstjeneste, der tilbydes. Du bruger de funktioner, der tilbydes (f.eks. kommentar, del, anmeld) på eget ansvar.

Hvilke oplysninger er registreret?
Når du besøger vores Facebook-side, registrerer Facebook automatisk forskellige oplysninger. Hvilke oplysninger, som Facebook eksplicit registrerer, er ukendt for os. Disse oplysninger registreres uanset om du har en Facebook-konto, eller om du er logget ind på din eksisterende Facebook-konto på tidspunktet for dit besøg. Oplysningerne, der er registreret af Facebook, findes på https://www.facebook.com/about/privacy/update: "Hvilken type oplysninger indsamler vi?".

Tildeling af besøget på vores Facebook-side til din Facebook-konto for alle andre Facebook-sider. Via Facebook-knapperne som kan være integreret på vores hjemmeside, er det muligt for Facebook at registrere dine besøg på disse
hjemmesider og tildele dem til din Facebook-profil. Baseret på disse data kan indhold eller reklamer tilbydes tilpasset til dig. Mere om dette kan findes på: https://www.facebook.com/policies/cookies/

Hvis du vil forhindre dette, skal du logge ud af Facebook og deaktivere funktionen "Bliv logget ind", slet eventuelle cookies på din enhed, og lukke din browser og starte den igen. På den måde slettes Facebook-oplysninger, som din konto kan være direkte forbundet med dit besøg på vores side. Du kan derefter bruge vores Facebook-siden uden at din
Facebook-identifikator bliver afsløret. Hvis du får adgang til interaktive funktioner på siden (Syntes om, kommentar, del osv.), vises en Facebook log ind maske. Efter en mulig log ind, kan du igen genkendes af Facebook som en bestemt
bruger.

Retsgrundlag for databehandling
Facebook specificerer retsgrundlaget for databehandling på https://www.facebook.com/about/privacy/update
"Hvad er vores juridiske grundlag for databehandling?".

Hvordan anvendes den registrerede information?
De angivne data behandles af Facebook til de formål, der er angivet under https://www.facebook.com/about/privacy/update ”Hvordan bruger vi oplysningerne?").

Facebook Insights
Nogle af de oplysninger, der er registreret af Facebook, er brugt til at give os, som operatør af Facebook-siden, statistiske oplysninger om brugen af Facebook-siden ("Facebook Indblik"). Facebook giver yderligere oplysninger om dette under følgende link: https://www.facebook.com/help/pages/insights

Vi modtager denne statistiske information helt anonymiseret, og vi antager derfor, at brugen af ​​disse data
ikke vedrører en databehandlingsoperation, der falder ind under GDPR (Generel Databeskyttelsesforordning). Ikke desto mindre har EU-Domstolen besluttet med dommen fra 6/05/2018 (EuGH C-210/16), at operatøren af ​​en Facebook-side har fælles ansvar for de dataindsamlinger, der udføres af Facebook inden for rammerne af Facebook service Facebook Indblik. Da vi ikke i øjeblikket kan udelukke et fælles ansvar for indsamling af data på grund af dette, vil vi herefter overholde vores oplysningskrav, så vidt det er teknisk muligt for os. Vi bruger Facebook Indblik på grundlag af Art. 6, afsnit 1.1, litra f), i GDPR. Med brug af tjenesten ønsker vi at sikre en behovsbaseret praksis og løbende optimering af vores Facebook-side. Vi bruger også tjenesten til at indsamle statistisk og analysere brugen af ​​vores Facebook-side med det formål at optimere vores produkter til dig. Disse interesser skal betragtes som berettigede i henhold til ovennævnte forordning.

Hvilke rettigheder har du?
Du har ret til adgang, korrektion, overførsel og sletning af dine data. De nøjagtige rettigheder kan findes på https://www.facebook.com/about/privacy/update "Hvordan kan du udøve dine rettigheder i henhold til den generelle forordning om databeskyttelse? ”. Hvis du gør brug af dine rettigheder, og henvender dig til os os vedrørende dataindsamlingen i forbindelse med Facebook Indblik, sender vi din anmodning til Facebook, da vi i sidste ende ikke har de tekniske muligheder og beføjelser til fuldt ud at opfylde din anmodning.