Kommandolinje værktøj til Jottacloud

Et kommandolinjeprogram til Jottacloud som kan køre på forskellige operativsystemer
Dette kommandoværktøj, eller kommandolinjeprogram, er et kommandolinje værktøj til vores brugere. Kommandolinjeprogrammet (engelsk: commando-line client) (CLI) er muligt at køre på de fleste enheder med Windows, OS X og Linux styresystemer. Herunder stationære computere, servere, NAS enheder, og endda Raspberry Pi.
Note: Kommandolinjeprogrammet er et specielt stykke software designet til at køre på servere og hovedløse systemer. Det er ikke meningen, at det skal kontrollere Jottaclouds skrivebordsprogram.

Funktioner

 • Automatisk backup af mapper
 • Arkivering af filer
 • Brugerdefinerbare scanningsintervaller
 • Mulighed for at ignorere filer og mapper med simple ’gitignore’ mønstre
 • Simple webhooks
 • Mulighed for at administrere eksterne værter

Komponenter

Kommandolinjeprogrammet har to komponenter:

 • Jottad - Jottaclouds daemon
 • jotta-cli - Jottaclouds kommandolinje interface

Installation

Jottaclouds kommandolinjeprogram understøtter mange operativsystemer og cpu arkitekturer.

Download allerede kompilerede binære filer til MacOS, Windows og Linux fra siden med udgivelser.

Installations instruktioner kan findes her.

Man er nødt til selv at opdatere Jottaclouds kommandolinjeprogram, da det ikke kan gøres automatisk. Tjek installationsdokumentationen for hver platform, for at finde hjælp til at opdatere softwaren.

Problemer og bug rapportering

For at rapportere bugs- og problemer bedes du følge Jottaclouds CLI problem tracker på GitHub

Notér dig: Jottaclouds kommandolinjeprogram er en software i betastadiet, benyt det derfor med forsigtighed.

Jottacloud CLI til Linux - Debian pakker

Hvordan man installerer Jottacloud CLI på Debian/Ubuntu systemer

Debian/Ubuntu og derivater

Banebrydende ændringer: Når version 0.4.x går i luften, vil jottad blive kørt som brugeren jottad. Hvis du opgraderer fra 0.3.x eller ældre versioner vil dette medføre, at jottad ikke kan læse den gamle konfigurationsmappe placeret i /root/.jottad. For at afhjælpe dette problem; flyt de pågældende filer og mapper fra /root/.jottad til jottad brugernes hjem, som befinder sig i /var/lib/jottad og recursive chown til bruger jottad og gruppe jottad:

mv /root/.jottad/* /var/lib/jottad
chown -R jottad.jottad /var/lib/jottad
systemctl restart jottad

Installation

Afhængigheder:
apt-get install wget apt-transport-https ca-certificates
Først hent opbevaringsnøglen:
wget -O - https://repo.jotta.us/public.gpg | sudo apt-key add -
Gem repo informationen til apt kilder:
echo "deb https://repo.jotta.us/debian debian main" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/jotta-cli.list

Kør sudo apt-get update 

Installer pakken jotta-cli :

sudo apt-get install jotta-cli

Pakken leverer init scripts til dig der kører flavour. (systemd, upstart eller sysvinit)

(Kun opgradering) genstart den opgraderede service, ved at bruge dit systems init flavour, som f.eks.:

sudo systemctl restart jottad
Hjælp til at starte:
jotta-cli help

Note: Ved at køre programmet som en ikke-root bruger som standard, formindskes sikkerhedssårbarhederne, men samtidig vil det medføre, at jottad ikke kan læse filer der ikke er tilgængelige for jottad brugeren eller gruppen.
For at afbøde dette skal gøres enten:

 • Skift brugeren af processen ved at redigere/etc/systemd/system/jottad.service , /etc/init/jottad.conf or /etc/init.d/jottad 
 • Gør filerne mulige at se, ved at tilføje den pågældende jottad bruger til en gruppe, der har adgang til filerne.
 • chmod  filerne for at gøre dem tilgængelige.

Jottacloud CLI til Linux - RPM pakker

Hvordan man installerer Jottacloud CLI på Redhat/CentOS systemer

Debian/Ubuntu og derivater

Banebrydende ændringer: Når version 0.4.x går i luften, vil jottad blive kørt som brugeren jottad. Hvis du opgraderer fra 0.3.x eller ældre versioner vil dette medføre, at jottad ikke kan læse den gamle konfigurationsmappe placeret i /root/.jottad. For at afhjælpe dette problem; flyt de pågældende filer og mapper fra /root/.jottad til jottad brugernes hjem, som befinder sig i /var/lib/jottad og recursive chown til bruger jottad og gruppe jottad:

mv /root/.jottad/* /var/lib/jottad
chown -R jottad.jottad /var/lib/jottad
systemctl restart jottad

Installation

Gem de følgende linjer til /etc/yum.repos.d/JottaCLI.repo:
[jotta-cli]name=Jottacloud CLI
baseurl=https://repo.jotta.us/redhat
gpgcheck=1
gpgkey=https://repo.jotta.us/RPM-GPG-KEY-jotta-cli

Installér pakken jotta-cli :

sudo yum install jotta-cli

Pakken leverer init scripts til dig der kører flavour. (systemd, upstart eller sysvinit)

Efter installation (og ved opgradering) kan du starte eller genstarte CLI-daemonen ved at bruge systemets init flavour, som for eksempel: 

sudo systemctl start jottad

For at være sikker på at det starter ved opstart af computeren:

sudo systemctl enable jottad

Hjælp til at starte:

jotta-cli help

Note: Ved at køre programmet som en ikke-root bruger som standard, formindskes sikkerhedssårbarhederne, men samtidig vil det medføre, at jottad ikke kan læse filer der ikke er tilgængelige for jottad brugeren eller gruppen.
For at afbøde dette skal gøres enten:

 • Skift brugeren af processen ved at redigere/etc/systemd/system/jottad.service , /etc/init/jottad.conf or /etc/init.d/jottad 
 • Gør filerne mulige at se, ved at tilføje den pågældende jottad bruger til en gruppe, der har adgang til filerne.
 • chmod  filerne for at gøre dem tilgængelige.

Jottacloud CLI til FreeBSD

Sådan installerer du Jottacloud CLI på FreeBSD og derivater

Binære filer til FreeBSD kan findes her.

Ved un-tar filer bliver de flyttet til /usr/bin eller  /usr/share/jottad,/etc/jottad 

For eksempel kan init-scripts, der arbejder på Linux, findes i /usr/share/jottad .
De fleste funktioner er ikke blevet testet grundigt på FreeBSD og der vil formentlig være en hel del bugs. Vær venlig at rapporter eventuelle bugs på vores  bug tracker, så de kan blive udbedret.

Jottacloud CLI til macOS

Sådan installerer du Jottacloud kommandolinjeprogram på MacOS ved brug af Homebrew

Homebrew

Du skal bruge Homebrew til at installere Jottacloud CLI på MacOS.

Lær hvordan man installerer Homebrew her.

Installering af Jottacloud CLI

Når Hombrew er blevet installeret på dit system, følg instruktionerne nedeunder:

Tap repoen:

brew tap jotta/cli
Installer de binære filer:
brew install jotta-cli

Start jottad som en service på login:

brew services start jotta-cli
Hjælp til at starte:
jotta-cli help

Opdatering af Jottacloud CLI

Kør opdateringen og opgrader (kunne også gøres uden jotta-cli da Homebrew opdaterer alle pakkerne):

brew update && brew upgrade jotta-cli

Note: Husk at genstarte jottad service efter opgraderingen

brew services restart jotta-cli

Jottacloud CLI til Windows

Hvordan man installerer Jottacloud kommandolinjeprogram på Windows systemer

For at installere Jottacloud CLI skal du hente den nyeste msi installer fra vores repo arkiv og køre den.

Download den nyeste msi installation fra vores repo arkiv.

https://repo.jotta.us/archives/windows/amd64/

Du opdaterer Jottacloud CLI til en nyere version på nøjagtig samme måde. Hent fra ovenstående link og installer.

Login og basal brug

De basale ting ved Jottacloud kommandolinje interface

Kommandolinje interfacet kan bruges ved at skrive den følgende kommando efter installation.

 jotta-cli [command]

For en liste med alle muligheder, skrives bare jotta-cli uden andre kommandoer eller lignende.

Usage:
  jotta-cli [command]
Available Commands:
  add          Adds a folder to continuous backup
  archive      Archive/upload a single file to jottacloud
  completion   Bash completion for jotta-cli
  config       Set or get a configuration setting
  download     Download a file or folder
  dump         Dump the local backupdatabase
  help         Help about any command
  ignores      Set or view ignore files
  list         List ongoing downloads and information about completed downloads
  logfile      prints the path of the logfile
  login        Login. Necessary for jottad to run
  logout       Logout. Resets credentials and stop backups
  ls           list a backed up folder
  pause        Pause jottad for an amount of time
  rem          Stop backing up a current backup folder
  resume       Resume jottad if paused
  scan         Trigger a scan of one or more backupfolders
  status       Shows you the state of the system right now
  tail         Watch the logfile stream
  version      Show version information
  web          Open jottacloud website
  webhook      Manage webhooks

Flags:
  -h, --help          help for jotta-cli
      --host string   the ip address of the host jottad is running on (default "127.0.0.1")
      --port string   the port jottad is listening on (default "14443")

Log in og opret enhed

Den første ting du skal gøre, er at logge ind med dine brugeroplysninger og lave en enhed på Jottacloud.

jotta-cli login 

1. Accepter betingelserne ved brug af Jottacloud

2. Indsæt din personlige login-token. Generer en login-token her: https://www.jottacloud.com/web/secure

3. Giv din enhed et navn

Du er nu klar til at tilføje mapper som der skal laves en backup af.

Tilføjelse og fjernelse af mapper fra backup med Jottacloud CLI

Sådan tilføjer og fjerner du mapper fra backup med Jottacloud CLI

Tilføj mapper til backup

Tilføj en folder til backup ved at skrive den følgende kommando.

jotta-cli add 'path/to/folder' 

kommandolinje-jottacloud

Brug denne statuskommando til at verificere at folderen er tilføjet, og til at se hvor langt den er med at uploade:

jotta-cli status 

Note: Backup fungerer på samme måde som skrivebordsprogrammet. Ændrede filer tilføjes som nye revisioner til filerne på Jottacloud. Slettede filer vil blive puttet i papirkurven på Jottacloud i 30 dage før de slettes.

Fjern mapper fra backup

Hvis du ikke længere vil have jotta-cli til at holde øje med, og lave backup af en mappe mere, så kan du fjerne den folder fra jotta-cli. Brug følgende kommando:

jotta-cli rem 'path/to/folder' 

Brug igen statuskommandoen for at verificere, at folderen er fjernet.

Note: Brug af ’jotta-cli -rem’ kommandoen vil IKKE slette mappen fra Jottacloud.

Arkivering af filer med Jottacloud CLI

Lær hvordan man arkiverer filer med Jottacloud CLI

For at uploade en fil direkte til Jottacloubs Web Arkiv, brug da den simple kommando:  

jotta-cli archive

Eksempel:
jotta-cli archive 'path/to/file'

jotta-cli archive 'path/to/file' 

Jottacloud CLI vil derefter starte en kontrolsum og uploade filen. Dette kan ses visuelt i terminalens GUI.

kommandolinje-jottacloud

Note: Filer er gemt i en undermappe af Arkivet med det samme navn som enheden.

Du kan også specificere en sti under Arkiv til at gemme filen til.

Eksempel:

jotta-cli archive 'path/to/file' --remote folder/subfolder

Dette vil gemme filen til ”archive/folder/subfolder/file”

Hvis du ikke har brug for/ønsker UI-delen (hvis du f.eks. bruger et script af en art), så kan du specificere --nogui og terminalen vil ikke skifte til rå tilstand.

Eksempel:

jotta-cli archive 'path/to/file' --nogui

Sådan ser du Jottacloud CLIs status og logbog (logs)

Lær at forstå hvad Jottacloud CLI laver

Der er to metoder som kan hjælpe dig til at forstå hvad der foregår i kommandolinjeprogrammet i dette øjeblik.

 • Status
 • Logs

Status

For at se statussen for kommandolinjeprogrammet, brug følgende statuskommando:

jotta-cli status 

Dette vil vise dig følgende information:

$ jotta-cli status
---------------------------------------------------------
 Account   : test-account
 Usage     : 1.57TB / 2.0TB
 Backups   :
---------------------------------------------------------
   Path      : /Users/test/Desktop
   Files     : 8536 files / 8.48GB
   Status    : Up to date!
---------------------------------------------------------
OK

Log

Kommandolinjeprogrammet vil skrive logfiler til jotta-cils installationssti. Den befinder sig typisk i brugerens hjemmemappe under  .jottad  mappen.

~/.jottad/jottabackup.log 

Du kan følge logbogen for en igangværende proces ved at bruge tailf kommandoen:

jotta-cli tail 

Tryk på CTRL + C for at lukke kommandoen.

Ignorer filer og mapper fra backup med Jottacloud CLI

Lær hvordan man ignorerer filer og mapper med Jottacloud CLI

Beskrivelse

Jottacloud kommandolinjeprogram understøtter muligheden for at ignorere filer og mapper ved at placere specielle ignoreringsfiler i den mappestruktur, som du er ved at lave en backup af.

Der er to måder hvorpå man kan udelukke filer og mapper:

 • Globale udelukkelser
 • Mappe specifikke udelukkelser

Globale udelukkelser

Du kan bruge jotta-cli for at indlæse globale udelukkelsesfiler der anvendes på alle mapper. Lav en fil med det udelukkelsesmønster du ønsker, og indlæs det ved brug af ignores set  kommandoen.

jotta-cli ignores set 'path/to/ignorefile' 

For at se det globale udelukkelsesmønster på dit system, brug ignores get kommandoen:

jotta-cli ignores get 

Dette vil printe alle de globale udelukkelsesregler. Her er et eksempel fra Mac OS X:

---------------------------------------------
#
# ---- START OSX DEFAULTS ----
#
# The patterns listed in this file are the hardcoded
# and imutable ignore rules. These will always be respected
# by the client regardless of any other specified rules

### OSX ###
.DS_Store
.AppleDouble
.LSOverride
Icon\r

# Files that might appear in the root of a volume
.DocumentRevisions-V100
.fseventsd
.Spotlight-V100
.TemporaryItems
.Trashes
.VolumeIcon.icns
.com.apple.timemachine.donotpresent

# Directories potentially created on remote AFP share
.AppleDB
.AppleDesktop
Network Trash Folder
Temporary Items
.apdisk
#
# ---- END DEFAULTS ----
#

Mappe specifikke udelukkelser

Du kan tilføje mappe specifikke udelukkelsesfiler til individuelle mapper du vil lave backup af. Tilføj en speciel fil i en mappe af eget valg. Filen hedder: .jottaignore 

Det som .jottaignore filen gør, er at specificere hvilke ikke-overvågede filer, som Jottacloud CLI skal ignorere. .jottaignore  minder på mange måder om  .gitignore.

Der er dog én stor forskel mellem .jottaignore og  .gitignoreÆndringer du laver til  .jottaignore filer rammer også filer og mapper der allerede er lavet backup af. Det betyder, at hvis du tilføjer et udelukkelsesmønster, der udelukker filer eller mapper der allerede er lavet backup af, så bliver de slettet fra din backup på Jottacloud.

Hver linje i en .jottaignore  fil specificerer et mønster. 

Note: .jottaignore  filer er kun understøttet af Jottaclouds kommandolinjeprogram. Jottacloud skrivebordsprogrammet understøtter altså ikke  .jottaignore  filer.

Mønsterformat

Mønsterformatet ved .jottaignore er det samme som ved  .gitignore

Klik her for at se dokumentationen for .gitignore.

Eksempler

### WordPress ###
*.log
wp-config.php
wp-content/advanced-cache.php
wp-content/backup-db/
wp-content/backups/
wp-content/blogs.dir/
wp-content/cache/
wp-content/upgrade/
wp-content/uploads/
wp-content/wp-cache-config.php
wp-content/plugins/hello.php

/.htaccess
/license.txt
/readme.html
/sitemap.xml
/sitemap.xml.gz

Gitignore.io er et brugbart værktøj til at lave .gitignore  filer. Dette værktøj kan også benyttes til at lave  .jottaignore filer.

Lær at administrere flere instanser ved brug af kommandolinje interfacet

Så forbinder du til jottad på en ekstern maskine

Du kan administrere kommandolinjeprogrammet på eksterne maskiner med kommandolinje interfacet.

Kommandolinje interfacet (jotta-cli) muliggør for dig at forbinde til eksterne hosts der kører den samme jottad daemon. Brug  -host  kommandoen for at specificere navnet på hosten eller ip adressen på den maskine, som du vil administrere.

Eksempel: Display  status  from jottad  on 192.168.10.10:

jotta-cli -host 192.168.10.10 status 

Note: Brug jotta-cli uden -host kommandoen for at administrere en local host.

Sådan konfigurerer du kommandolinjeprogrammet til at sende webhooks

Lav webhooks så man får beskeder om begivenheder

Du kan konfigurere kommandolinjeprogrammet til at sende simple webhooks.

Det jottad  mulighed for at beskeder, når der sker noget vigtigt. jottad sender lige nu de følgende beskeder:

 • Når  jottad  starter
 • Når  jottad  stopper
 • En status besked ved brugerdefinerede intervaller

Image

Vi har kun implementeret et par webhook beskeder til at starte med, men vi vil tilføje flere med tiden. Hvis I har nogle forslag til beskeder, som vi skal tilføje, hører vi gerne fra jer.

Hvad er en webhook

Webhooks er en simple måde at sende beskeder til eksterne kilder, som Slack, from jottad. De bruger normale HTTP anmodninger med en JSON payload der inkluderer beskedens tekst og nogle muligheder.

jottad sender beskeder med rig formatering i Slack format.

Tilføj en webhook URL

For at tilføje en URL til  jottad, brug den simple kommando  webhook add:

jotta-cli webhook add [your url]

En besked bliver sendt med det samme, som tjekker om alting er blevet modtaget i den anden ende.

Statusinformation fra jottad bliver sendt hver 6. time som standard. Det statusinterval kan ændres med følgende kommando:

jotta-cli config set webhookstatusinterval [value] 

[value] skal overholde tidsvarigheden som angivet nedenfor:

10m, 6h, 5h30m

Kig på følgende link for at se flere eksemplerhttps://golang.org/pkg/time/#ParseDuration  

Fjern en webhook URL

For at fjerne en webhook URL fra jottad brug kommandoen webhook rem:

jotta-cli webhook rem [your url]

jottad vil nu ikke længere sende beskeder til den pågældende URL.

Sådan pauser du Jottacloud CLI

Kladder er artikler som du ikke er klar til at vise folk endnu

Du kan pause jottad i en periode. Det kan være brugbart, hvis du pludselig skal bruge internettet eller cpu’en som jottad brugte til at lave backup. Det kan også være, at det er fordi du skal ændre en masse filer i et backupsæt, og du ikke vil have en masse halvfærdige versioner af filerne gemt. Eksempelvis kan en masse skift frem og tilbage mellem git branches gøre, at en masse filer ændre sig, som man måske ikke ønskede.

jotta-cli pause [duration]

Eksempler:

jotta-cli pause 5m 
jotta-cli pause 6h30m

Overstående vil få jottad til at pause i hhv. 5 minutter, eller 6 timer og 30 minutter. Flere eksempler kan findes her.

Varigheden udløber inden for +/- 1 minut, så det giver ikke megen mening at indstillet pausen med et nanosekund præcision.

Hvis du har tilføjet én eller flere webhooks, så vil jottad sende besked til de pågældende webhooks, at den går i pausemode. Der vil også blive sendt besked når pausen er forbi, enten ved pausens udløb, eller ved at du har stoppet den manuelt med nedenstående kommando:

jotta-cli resume

Hvis du genstarter jottad eller computeren imens den er sat på pause, så vil den ikke huske at den var på pause.

Ved at bruge denne funktion kan du nemt planlægge pauser på forskellige tidspunkter i løbet af dagen.

$ cat /etc/cron.d/jottad
# Pause jottad from 01:00 until 07:00 every day
0 1 * * * jottad /usr/bin/jotta-cli pause 6h

Hvilke platforme og arkitekturer er understøttet af Jottacloud CLI?

Jottaclouds kommandolinjeprogram understøtter følgende operativsystemer og arkitekturer.

Note: Installations- og downloadinstruktioner kan findes her. Hvis dit system ikke understøtter vores installationspakker, så kan du downloade de binære filer direkte fra vores arkiv.

Linux

Kommandolinjeprogrammet er bygget til et antal arkitekturer inden for forskellige Linux distributioner der kører kernel version 2.6.23 eller senere. Vi tilbyder binære filer til følgende arkitekturer:

 • Amd64
 • i386
 • arm64
 • armhf

Vi tilbyder pakkede binære filer til de følgende distributioner:

 • deb-baserede systemer - herunder Debian, Ubuntu og deres derivater
 • rpm-baserede systemer - herunder Red Hat, Fedora og CentOS

Windows

Version 10, 8 og 7. 64-bit versioner som det eneste. Windows 10 og 8 er 64-bit som standard, men Windows 7 kan være både 32- og 64-bit. For at finde ud af hvilken version af Windows 7 version du kører, kan du læse denne Windows support artikel.

MacOS

10.8 Mountain Lion eller nyere.

Hvilke filsystemer er understøttet af Jottacloud CLI?

Som et nyt tiltag kan man fra version 0.4.x tilføje enhver og alle POSIX kompatible filsystemer som backupstier i jotta-cli.

Ved brug af fjernmountede filsystemer, overlay filsystemer eller utestede filsystemer vil jotta-cli vise en advarsel:

$ jotta-cli add /path
Warning: The path you attempt to add is located on a remote mounted filesystem, overlay filesystem or untested filesystem. If the file system becomes unmounted or unavailable, jotta-cli might interpret that as the files and folders have been deleted, and thus the backed up files will be moved to the trash can on Jottacloud.
Do you still want to add the path to backup? (yes/no):

Med dette i mente, skal du helst ikke tilføje nogle stier med mounts i dem, men hellere tilføje selve mountet. At gøre det sidste vil logge en fejl i jotta-cli status som siger, at filsystemerne pludselig er væk og at server side dataen ikke vil blive slettet.

Denne funktion er ikke blevet gennemtestet, så send venligst alle fundne bugs til vores bug tracker.