Vilkår og betingelser

Aftalen om Onlime

Tip: Vil du læse om privatliv, dataindsamling og cookies? Se punkt 10

1.Generelt

Onlime.dk ejes og drives af Rauff & Ditlev I/S, cvr: 34633215.
Onlime.dk, tilbyder gennem Jotta AS (“Jotta”) en cloud-baseret (cloud) opbevaringservice (“Tjenesten”), der lader dig gemme, tage backup, synkronisere og dele filer over internettet.

Rauff & Ditlev I/S
Niels Juels Gade 9, 1. sal 6700 Esbjerg
Kundeservice@onlime.dk
89 88 32 75

Jotta AS
Øvre Slottsgate 5
0157 Oslo, Norge
Org nr: 992 603 615

Aftalevilkår
Disse vilkår for anvendelse (“Aftalen”) er en juridisk bindende aftale mellem dig som kunde og Onlime.dk og Jotta. Henvisninger til “vi”, “vores” og “os” refererer til Onlime.dk og Jotta, mens “du”, “din”, “kunde” og “bruger” refererer til kunden.
Ved at bruge Tjenesten accepterer du og er bundet af disse licensvilkår.

2. Brugerkonti

Hvis du vil bruge tjenesten, skal du oprette en Jottacloud-konto. Du kan oprette en simpel “Gratis konto”, en “Ubegrænset” eller en “Erhvervskonto”.

3. Gratis konto

Gratis kontoen er tilgængelig for enkeltpersoner og ikke til virksomheder, organisationer og lignende. En gratis konto er med begrænset lagerkapacitet. Vi forbeholder os retten til også at bruge andre begrænsninger på gratis konti. Vi forbeholder os også retten til at vise betalte annoncer på gratis konti. En gratis konto kan opsiges af os, hvis den har været inaktiv i en periode på et år eller længere. Kunden vil i dette tilfælde modtage en e-mail i tilpas god tid til at kunne tage stilling til, om vedkommende ønsker at tage kontoen i brug.
En “Gratis konto” kan til enhver tid opgraderes til en “Ubegrænset konto”.

4. Ubegrænset konto

Ubegrænset konto er tilgængelig for enkeltpersoner og ikke for virksomheder, organisationer og lignende. Ubegrænset konto er forsynet med lagerkapacitet og funktioner i henhold til valgte abonnement. Der kan betales med Dankort, VISA/Dankort, VISA-kort samt Mastercard. Vi opkræver ikke kortgebyr af kunden ved betaling.
En standard konto har som udgangspunkt en varighed på 1 år. Ca. 1 måned før udløb af kontoen sendes en e-mail, hvor du bliver mindet om, at din konto bliver fornyet og faktureret. Er en betalingskilde tilknyttet kontoen bliver betalingen trukket automatisk herfra. Ønsker du at afmelde din konto, skal du logge på Selvbetjening og ‘opsige’ din konto. I det tilfælde vil kontoen blive suspenderet efter udgangen af din abonnementsperiode. Kontoen og alt tilhørende data bliver slettet endegyldigt efter 120 dage.

Ændring af betalingskilde kan til enhver tid foretages ved at logge på Selvbetjening under fanen ‘Betaling’.

Brugeren kan opsige eller ændre deres abonnement når som helst. Ændringer inden udløbet af en abonnements periode giver ikke ret til en reduceret betaling for den aftalte abonnements periode.

5. Erhvervskonto

En virksomhed, organisation eller person kan oprette en virksomhedskonto. Når en virksomhedskonto etableret, vil en kontoadministrator automatisk blive oprettet. Kontoadministrator er ansvarlig for at tilføje og vedligeholde erhvervskontoens medlemmer. Om firmakonto, særlige betingelser, se punkt 13 nedenfor.

En erhvervskonto oprettes og betales for ét år ad gangen. Betaling sker ved fremsendt faktura til erhvervskontoens kontaktperson og kan enten blive gennemført ved bankoverførsel eller kortbetaling (Dankort, VISA/Dankort, VISA-kort samt Mastercard). Der opkræves ikke kortgebyr. Ca. 1 måned før fornyelsen af kontoen fremsendes en faktura til erhvervskontoens kontaktperson. Betalingsfristen er 7 dage.

Opsigelse skal ske til kundeservice@onlime.dk med 30 dages varsel. Ved opsigelse løber abonnementsperioden ud og herefter lukkes kontoen.

Databehandleraftale
Vi tilbyder en databehandleraftale for virksomheder eller organisationer, som behandler personoplysninger og hertil bruger en erhvervskonto. Jvf. artikel 4 i Forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 (“Persondataforordningen”).

forstås du som dataansvarlig og vi som databehandler, idet vi udelukkende behandler data efter instruks fra dig i kraft af, at du eller erhvervskontoens brugere, benytter tjenesten.

Databehandleraftalen er et bilag til  denne indgåede aftale, og udgør en integreret del heraf. 
Se databehandleraftalen her: https://onlime.dk/databehanderlaftale

Ønsker du bekræftelse på, at aftalen er indgået, kan du acceptere aftalen og få tilsendt bekræftelse her: https://onlime.dk/databehandleraftale-accepter/
Udover denne aftale, skal andre krav mødes ifht. persondataforordningen – se mere her.

6. Licens til at bruge tjenesten

Når en bruger har tegnet en konto i overensstemmelse med licensbetingelserne, giver vi brugeren ret til at bruge tjenesten i overensstemmelse med disse licensvilkår.
Brugeren må kun anvende Tjenesten i henhold til, hvad der er anført i disse licensvilkår.

Licensen giver dig en ikke-eksklusiv, ikke-overdragelig licens til at installere og bruge tjenesten inden for de angivne formål. Licensen kan ikke videregives til andre eller på anden måde stilles til rådighed for andre, end hvad der er angivet i licensbetingelserne. Kilde ejet af tredjeparter, kan være forsynet med service og er underlagt de relevante tredjepartslicenser. Flere oplysninger om tredjeparts licenser er tilgængelige på: https://www.jottacloud.com/software/Third-party_licenses.txt

Tjenesten og dens struktur, organisation, kildekode og dokumentation indeholder forretningshemmeligheder. Jotta er eneejer af Tjenesten og software, der bruges til at levere tjenesten, samt alt tilhørende dokumentation.

Tjenesten gør det muligt for brugere at dele, sende og udveksle digitalt indhold med andre. Brugeren skal have alle de nødvendige rettigheder til at distribuere indhold digitalt. Ved at bruge denne service, anerkender du, at vi ingen kontrol har over det digitale indhold, der sendes igennem, eller anvendes med service. Jotta kan ikke holdes ansvarlig på nogen måde hverken for brug af Tjenesten, indhold eller opbevaring, eller som del af den service. Jotta forbeholder sig ret til efter eget skøn at fjerne indhold eller foretage de restriktioner, der skønnes nødvendige for at sikre overholdelse af gældende love og regler. Jotta forbeholder sig ret til at foretage viruskontrol, og kan blokere visse filer fra at blive uploadet. Brugeren kan ikke gøre erhvervsmæssig brug af Tjenesten, herunder, men ikke begrænset til, salg eller distribution service, software eller dokumentation til tredjemand.

7. Opgradering og nedgradering

Du kan opgradere fra en “Gratis konto” til en “Ubegrænset konto” ved at følge vores procedurer for opgradering. På samme måde kan du nedgradere en individuel konto til en gratis konto.

Nedgradering af en konto, fra en “Ubegrænset konto” til en “Gratis konto”: Før du kan udføre en sådan nedgradering, skal du slette filer fra din individuelle konto, så den samlede datamængde ikke overstiger 5 GB lagerplads. Vi refunderer ikke betalinger for denne periode, hvis brugeren nedgradere abonnement.

8. Fornyelser, opsigelse, fortrydelse og afmelding

Vi nedgrader brugerens “Ubegrænset konto” til en “Gratis konto” efter et abonnement opsiges. Hvis en “Ubegrænset konto” indeholder mere end 5 GB lagerplads, vil alle filer på din konto blive slettet af denne nedjustering.
Brugeren kan når som helst slette eller opsige sin konto. Dette kan gøres i “Min Konto”. Vi refunderer ikke for skyldige beløb eller kredit, når en konto er lukket.
Brugerdata og filer vil blive slettet umiddelbart efter afslutning af kontoen eller ved udløbet af tegningsperioden. For “Gratis konto” og “Ubegrænset konto” forbeholder Jotta ret til at gemme brugerdata i op til 90 dage efter, at kontoen er lukket.
Hvis brugeren har undladt at betale en regning fra Onlime.dk har Onlime.dk ret til at suspendere kontoen. Kontoen vil herefter være suspenderet i 120 dage hvorefter den og tilhørende data slettes endegyldigt.

Jotta har ret til at opsige brugerens konto, hvis brugeren handler på en måde, der ikke er i overensstemmelse med disse licensvilkår eller instrukser.

Onlime.dk forbeholder sig retten til, til enhver tid at kunne ophæve en abonnent med 30 dages varsel. Kunden kan kræve refundering for en eventuel ubrugt periode.

Ved ophævelse af Onlime.dk hæfter Onlime.dk på ingen måde overfor kunder, hverken økonomisk eller i forhold til tabte data både direkte og indirekte. Onlime.dk er udelukkende ansvarlig når det følger af lov.

Opsiger kunden sin konto kan kunden ikke kræve refundering for resterende abonnementsperiode. Onlime.dk vil dog behandle hver individuel sag med en fair behandling. Hvis kunden ikke ønsker at forlænge abonnementet, skal dette meddeles aktivt til os. Kunden kan opsige sit abonnement via Selvbetjening eller ved en skriftlig henvendelse til kundeservice@onlime.dk.

Opsigelsen skal ske med 30 dages varsel.

Kunden bliver faktureret på dagen for fornyelsen af en ny abonnementsperiode. Betalingen skal falde inden 7 dage.

9. Ændringer i personlige oplysninger

Brugeren skal underrette Onlime.dk om ændringer såsom e-mailadresse og andre forhold af betydning i måden vi kan kommunikere med brugere på. Brugeren er alene ansvarlig for eventuelle omkostninger, der kan opstå ved forkert eller manglende opdatering af brugeroplysninger. Her forstås omkostninger som værende tabt information om f.eks. abonnementsfornyelse.

10. Privatlivs- og cookiepolitik

Generelt
Når du besøger vores website samt benytter Tjenesten, indsamles der oplysninger om dig, som bruges til at tilpasse og forbedre vores indhold samt til statistik.

Jotta kan indsamle visse ikke-personligt identificerbare oplysninger om brug af Tjenesten herunder statistik. Disse oplysninger sendes til Jotta og anvendes af Jotta uden restriktioner.

Hvis en gyldig retskendelse fra en norsk lov præsenteret vil Jotta levere brugerdata til norske myndigheder i overensstemmelse med norsk lovgivning. Jotta vil advare brugeren i sådanne tilfælde.

Onlime.dk kan ligeså indsamle både ikke-personligt identificerbare oplysninger og personligt identificerbare oplysninger om brug af websiden og andre tilhørende tjenester. Dette sker primært ved brug af cookies. Hvis du ikke ønsker, at der indsamles oplysninger gennem brug af cookies, kan du undlade at acceptere cookies, eller du kan slette dine cookies (se vejledning) og undlade videre brug af websitet og Tjenesten. Nedenfor har vi uddybet, hvilke informationer der indsamles, deres formål og hvilke tredjeparter, der har adgang til dem.

Cookies
Websitet anvender ”cookies”, der er en tekstfil, som gemmes på din computer, mobil el. tilsvarende med det formål at genkende den, huske indstillinger, udføre statistik og målrette annoncer. Cookies kan ikke indeholde skadelig kode som f.eks. virus.

Det er muligt at slette eller blokere for cookies. Se vejledning: http://minecookies.org/cookiehandtering. Hvis du sletter eller blokerer cookies vil annoncer kunne blive mindre relevante for dig og optræde hyppigere. Du kan desuden risikere, at websitet ikke fungerer optimalt, samt at der er indhold, du ikke kan få adgang til. Dette inkluderer eks. vores online chatfunktion.

Websitet indeholder cookies fra tredjeparter, der i varierende omfang kan omfatte:

  • • visualwebsiteoptimizer.com
   • zopim.io
   • wpengine.com
   • hotjar.com
   • google.com
   • cloudflare.com
   • trustpilot.com

Personoplysninger
Personoplysninger er alle slags informationer, der i et eller andet omfang kan henføres til dig. Når du benytter vores website indsamler og behandler vi en række sådanne informationer. Det sker f.eks. ved alm. tilgang af indhold, hvis du tilmelder dig vores nyhedsbrev, deltager i konkurrencer eller undersøgelser, registrerer dig som bruger eller abonnent, øvrig brug af services eller foretager køb via websitet.

Vi indsamler og behandler typisk følgende typer af oplysninger: Et unikt ID og tekniske oplysninger om din computer, tablet eller mobiltelefon, dit IP-nummer, geografisk placering, samt hvilke sider du klikker på (interesser). I det omfang du selv giver eksplicit samtykke hertil og selv indtaster informationerne behandles desuden: Navn, telefonnummer, e-mail, adresse og betalingsoplysninger. Det vil typisk være i forbindelse med oprettelse af login eller ved køb.

Vi har truffet tekniske og organisatoriske foranstaltninger mod, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt bliver slettet, offentliggjort, fortabt, forringet eller kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med lovgivningen.
Oplysningerne opbevares i det tidsrum, der er tilladt i henhold til lovgivningen, og vi sletter dem, når de ikke længere er nødvendige. Perioden afhænger af karakteren af oplysningen og baggrunden for opbevaring. Det er derfor ikke muligt at angive en generel tidsramme for, hvornår informationer slettes.

Data om din brug af websitet, sider du besøger, geografisk placering, køn og alderssegment m.v. videregives i nogle tilfælde til tredjeparter i det omfang disse oplysninger er kendt. Du kan se hvilke tredjeparter, der er tale om, i afsnittet om ”Cookies” ovenfor. Oplysningerne anvendes primært til markedsføring, udvikling og drift af Onlime.dk og Tjenesten. Sekundære formål indbefatter bl.a. annoncering.

Tredjeparter, som benyttes til at opbevare og behandle disse data, behandler udelukkende oplysninger på vores vegne og må ikke anvende dem til egne formål.

Personoplysninger registres af den dataansvarlige for Onlime.dk: 
Rauff & Ditlev I/S.

Videregivelse af personoplysninger  som navn og e-mail m.v. til eventuelle tredjeparter vil kun ske, hvis du giver samtykke til det. Vi anvender kun databehandlere i EU eller i lande, der kan give dine oplysninger en tilstrækkelig beskyttelse, og hvor der er indgået databehandleraftaler.

Indsigt og klager
Du har ret til at få oplyst, hvilke personoplysninger, vi behandler om dig, og du kan bede om at få dine data udleveret. Du kan desuden til enhver tid gøre indsigelse mod, at oplysninger anvendes, og du kan også tilbagekalde dit samtykke til, at der bliver behandlet oplysninger om dig. Hvis de oplysninger, der behandles om dig, er forkerte har du ret til, at de bliver rettet eller slettet. Henvendelse omkring dette kan ske til: kundeservice@onlime.dk. Hvis du vil klage over vores behandling af dine personoplysninger, har du også mulighed for at tage kontakt til Datatilsynet.

Læs mere om vores sikkerheds- og privathedspolitik.

11. Særlige betingelser for erhvervskonti

Om firmakonti, gælder særlige betingelser som angivet i dette punkt.

Konto administratoren opretter medlemmer under erhvervskontoen ved at indtaste e-mailadresser for hvert medlem. Det er kunden, der er ansvarlig for medlemmernes brug af Tjenesten.

Administratoren skal udføre kontrol og har kontrol med alle medlemskonti. Det er Administratorens ansvar, at sikre at al brug af tjenesten er underlagt disse licensvilkår og andre anvisninger fra Jotta. Der er Administratorens opgave at sikre, at lagerkapaciteten af medlemmer forhøjes eller nedsættes efter behov. Administratoren er ansvarlig for at tilføje eller fjerne individuelle konti efter behov.

Det kan ikke optjenes ekstra “Bonus plads” for erhvervs-konti

Administratoren har ikke adgang til data gemt på brugernes konti. Administratoren har adgang til læsning af aktivitet på medlemmernes konti, og dermed kan læse fil- og mappenavne med uploadede filer og andre konto aktivitets detaljer.

Brugere kan kun få adgang til deres egne data og filer. Det kan være muligt for medlemmer at dele data og filer gemt på deres egne medlemmers egne konti.

Dit abonnement vil automatisk blive fornyet årligt, alt efter administratorer valg. Abonnement på virksomhedskonti bliver automatisk fornyet 30 dage inden abonnementet udløber.

Administratoren kan opsige en erhvervs konto (reducere antallet af konti) og ændre dit abonnement. Sådanne ændringer vil gælde fra udgangen af indeværende abonnementsperiode. Opsigelsen vil slette alle filer øjeblikkeligt.

12. Tekniske krav til brug af Tjenesten

Hvis du vil bruge tjenesten, skal du have en kompatibel computer eller mobil enhed med internetadgang. Hvis du bruger Tjenesten via en trådløs forbindelse, kan det medføre øgede omkostninger fra din trådløse udbyder. Du er ansvarlig for at betale alle omkostninger og data for alt udstyr og andre tredjeparts tjenester, du bruger til at få adgang til Tjenesten. Tjenesten kan omfatte visse meddelelser fra os såsom service – og administrative meddelelser. Sådanne rapporter betragtes som en del af abonnementet, og du vil ikke være i stand til at fravælge dem. Jotta kan også sende dig tilbud og nyheder om Jotta, Dette skal du dog aktivt accepterer, du kan altid fravælge dem igen men du kan fravælge at modtage disse meddelelser til enhver tid.

Brugeren er ansvarlig for at huske deres passwords og behandle denne fortroligt. Bruger er eneansvarlig for enhver aktivitet, der opstår under hans / hendes brugernavn. Hvis brugeren mister adgangskoder til brugerkontoen, kan brugeren ikke få adgang til hans / hendes data. Brugernavn og adgangskode er personligt og må ikke deles med nogen tredjepart. Hvis brugeren bliver opmærksom på misbrug af deres konto, skal de underrette os straks.

13. Fair og acceptabel brug

Enhver brug af Jotta produkter og denne tjeneste skal være i overensstemmelse med de principper, der er beskrevet i denne aftale og i overensstemmelse med gældende love og regler.

Brugere med “Ubegrænset konto”, som har et ubegrænset abonnement, kan bruge tjenesten til privat brug. Jotta begrænser ikke båndbredde eller opbevaring på en “Ubegrænset konto”, men Jotta forbeholder sig ret til at forhindre overforbrug og misbrug af tjenesten. Overforbrug af tjenesten defineres ud fra hvis det samlede forbrug er væsentligt større end det normale forbrug af den gennemsnitlige bruger af Jotta.

Hvis vi mener, at en bruger misbruger tjenesten, forbeholder vi os retten til at tilbyde et alternativt produkt. Vi forbeholder os retten til at slette brugerkonto og / eller brugerdata i sådanne tilfælde. Sådanne informationer vil altid blive givet via e-mail.

Du må ikke videresælge konti eller tilbyde at gemme data for andre i din konto. Brugeren kan ikke dele deres password med tredjepart, og skal opbevare den på et sikkert og hensigtsmæssig måde.

Det er et brud på denne aftale at bruge Tjenesten og / eller produkter til ulovlige aktiviteter.

Du kan ikke gemme og / eller distribuere data på Tjenesten, der overtræder norske love og regler, herunder lovgivning om privatlivets fred og ophavsret. Dette omfatter børnepornografi og andet ulovligt indhold.

Jotta kan etablere eller udvide operationelle procedurer for at sikre tilgængeligheden af tjenesten og for at forhindre misbrug. Som en del af denne praksis, forbeholder vi os ret til at overvåge vores systemer til at identificere overforbrug af diskplads og netværksressourcer, og til at gennemføre tekniske og andre foranstaltninger, vi anser for nødvendige.

Jotta forbeholder sig retten til at blokere adgang til eller forbyde brug af Tjenesten, slette brugerdata og / eller slette brugerens konto, hvis vi mener, at brugeren overtræder denne aftale.

Opbevaring og / eller distribution af data, der krænker aftale kan rapporteres til myndigheder.

14. Ændringer af tjenesten og betingelser

Vi har ret til at ændre vilkårene og betingelserne i aftalen med tredive (30) dages varsel . Vi forbeholder sig også retten til at annullere, ændre eller ophæve tjenesten, helt eller delvist, efter meddelelse til brugeren via e-mail mindst 30 (tredive) dage før en sådan ændring eller afslutning af tjenesten. Vi forbeholder sig ret til at ændre priserne i løbende abonnementer. De nye priser vil blive meddelt til brugeren via e-mail. Ændringer træder i kraft tredive (30) dage efter meddelelsen. Alle meddelelser om ændringer, der er nævnt ovenfor, er sendt til brugeren via e-mail.

15. Fortrydelsesret

Du har 14 dages fortrydelsesret, når du opretter og køber et abonnement hos os. Fortrydelsesretten løber fra den dag, aftalen er indgået. [1]

Du skal inden 14 dage fra aftalens indgåelse give os meddelelse om, at du ønsker at fortryde dit køb. [2] Meddelelsen skal gives ved fremsendelse af mail til kundeservice@onlime.dk. I din meddelelse skal du gøre os tydeligt opmærksom på, at du ønsker at udnytte din fortrydelsesret. Du kan også vælge at benytte vores standard fortrydelsesformular og sende den til os. Den finder du medsendt din ordrebekræftelse og nederst i dette dokument her.

Tilbagebetaling af abonnementsbetaling
Hvis du fortryder dit køb, får du naturligvis det fulde beløb, du har indbetalt til os, tilbage. Vi refunderer hele beløbet til dig uden unødig forsinkelse og under alle omstændigheder senest 14 dage fra den dato, hvor vi har modtaget meddelelse om din beslutning om at fortryde denne aftale. Vi gennemfører en sådan tilbagebetaling med samme betalingsmiddel, som du benyttede ved den oprindelige transaktion, medmindre du udtrykkeligt har indvilget i noget andet.

Hvis der er noget galt med abonnementet
Hvis du ikke er tilfreds med abonnementet/medlemsskabet kan du kontakte os på kundeservice@onlime.dk eller tlf.: 89 88 32 75.

Købelovens mangelsregler kan ikke finde anvendelse på abonnementer/medlemsskaber. Om du har 2 års reklamationsret efter reglerne i købeloven afhænger derfor af, hvilken ydelse, der skal leveres i henhold til abonnementsaftalen. Hvis der er tale om levering af varer er nedenstående gældende:

Du kan reklamere over fejl og mangler, der var tilstede på leveringstidspunktet i indtil 2 år efter levering af varen. Det betyder, at du som udgangspunkt kan få varen repareret, ombyttet, pengene tilbage eller afslag i prisen, afhængig af den konkrete situation.

Det er selvfølgelig et krav, at reklamationen er berettiget, og at manglen ikke er opstået som følge af en fejlagtig brug af produktet eller anden skadeforvoldende adfærd.

Hvor hurtigt skal jeg reklamere?

Du skal reklamere indenfor ”rimelig tid” efter, at du har opdaget manglen ved varen. Hvis du reklamerer inden for to måneder efter, at manglen er opdaget, vil reklamationen altid være rettidig.

16. Diverse

Vi forbeholder os ret til at overdrage denne aftale til tredjemand. Vi vil give brugerne meddelelse om en sådan ændring. Brugeren vil blive underrettet tre (3) dage i forvejen via e-mail.

Klageadgang Hvis du vil klage over dit køb, skal du rette henvendelse til kundeservice@onlime.dk. Hvis det ikke lykkes os at finde en løsning, kan du indgive en klage til relevante nævn på området, såfremt betingelserne herfor er opfyldt.

Center for Klageløsning Nævnenes Hus
Toldboden 2 8800 Viborg
www.forbrug.dk

Er du forbruger med bopæl i et andet EU-land end Danmark, kan du klage til EU-Kommissionens online klageportal her – http://ec.europa.eu/odr