Tip: Vil du læse om privatliv, dataindsamling og cookies? Se punkt 11

1.Generelt

Onlime.dk ejes og drives af Rauff & Ditlev I/S, cvr: 34633215.
Onlime.dk, tilbyder gennem Jotta AS (“Jotta”) en cloud-baseret (cloud) opbevaringservice (“Tjenesten”), der lader dig gemme, tage backup, synkronisere og dele filer over internettet.

Disse vilkår for anvendelse (“Aftalen”) er en juridisk bindende aftale mellem dig som bruger og Onlime.dk og Jotta. Henvisninger til “vi”, “vores” og “os” refererer til Onlime.dk og Jotta, mens “du”, “din” og “bruger” refererer til brugeren.
Ved at bruge Tjenesten accepterer du og er bundet af disse licensvilkår.

2. Brugerkonti

Hvis du vil bruge tjenesten, skal du oprette en Jottacloud-konto. Du kan oprette en simpel “Gratis konto”,  en “Ubegrænset” eller en “Erhvervskonto”.

3. Gratis konto

Gratis kontoen er tilgængelig for enkeltpersoner og ikke til virksomheder, organisationer og lignende. En gratis konto er med begrænset lagerkapacitet. Vi forbeholder os retten til også at bruge andre begrænsninger på gratis konti. Vi forbeholder os også retten til at vise betalte annoncer på gratis konti. En gratis konto kan opsiges af os, hvis den har været inaktiv i en periode på et år eller længere.
En “Gratis konto” kan til enhver tid opgraderes til en “Ubegrænset konto”.

4. Ubegrænset konto

Ubegrænset konto er tilgængelig for enkeltpersoner og ikke for virksomheder, organisationer og lignende. Ubegrænset konto er forsynet med lagerkapacitet og funktioner i henhold til valgte abonnement.
En standard konto har som udgangspunkt en varighed på 1 år . Ca. 1 måned før udløb af kontoen sendes en e-mail/faktura, hvor du skal betale eller afmelde dit abonnement. Er en betalingskilde tilknyttet kontoen bliver betalingen trukket automatisk herfra.

Ændring af betalingskilde kan til enhver tid foretages ved at logge på Selvbetjening under fanen ‘Betaling’.

Brugeren kan opsige eller ændre deres abonnement når som helst. Ændringer inden udløbet af en abonnements periode giver ikke ret til en reduceret betaling for den aftalte abonnements periode.

5. Erhvervs konto

En virksomhed, organisation eller person kan oprette en virksomhedskonto. Når en virksomhedskonto etableret, vil en kontoadministrator automatisk blive oprettet. Kontoadministrator er ansvarlig for at tilføje og vedligeholde erhvervskontoens medlemmer. Om firmakonto, særlige betingelser, se punkt 13 nedenfor.

6. Licens til at bruge tjenesten

Når en bruger har tegnet en konto i overensstemmelse med licensbetingelserne, giver vi brugeren ret til at bruge tjenesten i overensstemmelse med disse licensvilkår.
Brugeren må kun anvende Tjenesten i henhold til, hvad der er anført i disse licensvilkår.

Licensen giver dig en ikke-eksklusiv, ikke-overdragelig licens til at installere og bruge tjenesten inden for de angivne formål. Licensen kan ikke videregives til andre eller på anden måde stilles til rådighed for andre, end hvad der er angivet i licensbetingelserne. Kilde ejet af tredjeparter, kan være forsynet med service og er underlagt de relevante tredjepartslicenser. Flere oplysninger om tredjeparts licenser er tilgængelige på: https://www.jottacloud.com/software/Third-party_licenses.txt

Tjenesten og dens struktur, organisation, kildekode og dokumentation indeholder forretningshemmeligheder. Jotta er eneejer af Tjenesten og software, der bruges til at levere tjenesten, samt alt tilhørende dokumentation.

Tjenesten gør det muligt for brugere at dele, sende og udveksle digitalt indhold med andre. Brugeren skal have alle de nødvendige rettigheder til at distribuere indhold digitalt. Ved at bruge denne service,  anerkender du, at vi ingen kontrol har over det digitale indhold, der sendes igennem, eller anvendes med service. Jotta kan ikke holdes ansvarlig på nogen måde hverken for brug af Tjenesten, indhold eller opbevaring, eller som del af den service. Jotta forbeholder sig ret til efter eget skøn at fjerne indhold eller foretage de restriktioner, der skønnes nødvendige for at sikre overholdelse af gældende love og regler. Jotta forbeholder sig ret til at foretage viruskontrol, og kan blokere visse filer fra at blive uploadet. Brugeren kan ikke gøre erhvervsmæssig brug af Tjenesten, herunder, men ikke begrænset til, salg eller distribution service, software eller dokumentation til tredjemand.

7. Opgradering og nedgradering

Du kan opgradere fra en “Gratis konto” til en “Ubegrænset konto” ved at følge vores procedurer for opgradering. På samme måde kan du nedgradere en individuel konto til en gratis konto.

Nedgradering af en konto, fra en “Ubegrænset konto” til en “Gratis konto”: Før du kan udføre en sådan nedgradering, skal du slette filer fra din individuelle konto, så den samlede datamængde ikke overstiger 5 GB lagerplads. Vi refunderer ikke betalinger for denne periode, hvis brugeren nedgradere abonnement.

8. Fornyelser, opsigelse, fortrydelse og afmelding

Abonnement på virksomhedskonti bliver automatisk fornyet 30 dage inden abonnementet udløber.
Vi nedgrader brugerens “Ubegrænset konto” til en “Gratis konto” efter et abonnement opsiges. Hvis en “Ubegrænset konto” indeholder mere end 5 GB lagerplads, vil alle filer på din konto blive slettet af denne nedjustering.
Brugeren kan når som helst slette eller opsige sin konto. Dette kan gøres i “Min Konto”. Vi refunderer ikke for skyldige beløb eller kredit, når en konto er lukket.
Brugerdata og filer vil blive slettet umiddelbart efter afslutning af kontoen eller ved udløbet af tegningsperioden. For “Gratis konto” og “Ubegrænset konto” forbeholder Jotta ret til at gemme brugerdata i op til 90 dage efter, at kontoen er lukket.
Hvis brugeren har undladt at betale gebyrer og andre beløb, der skyldes til Onlime.dk har Onlime.dk ret til at opsige din konto og slette alle brugerdata efter 30 dages oprindeligt betaling.
Jotta har ret til at opsige brugerens konto, hvis brugeren handler på en måde, der ikke er i overensstemmelse med disse licensvilkår eller instrukser.
Onlime.dk forbeholder sig retten til, til enhver tid at kunne ophæve en abonnent med 30 dages varsel. Kunden kan kræve refundering for en eventuel ubrugt periode.
Ved ophævelse af Onlime.dk hæfter Onlime.dk på ingen måde overfor kunder, hverken økonomisk eller i forhold til tabte data både direkte og indirekte.
Opsiger kunden sin konto kan kunden ikke kræve refundering for resterende abonnementsperiode. Onlime.dk vil dog behandle hver individuel sag med en fair behandling.
Hvis kunden ikke ønsker at forlænge abonnementet, skal dette meddeles aktivt til os.
Kunden kan opsige dit abonnement via Selvbetjening eller ved en skriftlig henvendelse til opsigelse@onlime.dk.
Opsigelsen skal ske med 30 dages varsel.
Kunden bliver faktureret 30 dage før fornyelsen af en ny abonnementsperiode. Betalingen skal falde inden 7 dage.
Kunden har 14 dages fortrydelsesret efter modtagelse af ordrebekræftelsen ifølge reglerne i forbrugeraftaleloven.
Fortrydelsesretten bortfalder dog, hvis kunden har taget produktet i brug, herunder men ikke begrænset til at installere backup klienten på sin computer eller hvis kunden har haft en prøveperiode på mere end 14 dage.
Kundens brug af fortrydelsesretten kan ske via e-mail til opsig@onlime.dk emne feltet skal indeholde ordlyden ”FORTRYDELSESRET – #Kundens navn#”.

9. Alder

Aldersgrænsen for brug af tjenesten er 13 år. Vi har ret til at slette alle oplysninger, herunder brugerdata konto data og filer, hvis det viser sig, at brugeren er under 13 år.

10. Ændringer i personlige oplysninger

Brugeren skal underrette Onlime.dk om ændringer såsom e-mailadresse og andre forhold af betydning. Brugeren er alene ansvarlig for eventuelle omkostninger, der kan opstå ved forkert eller manglende opdatering af brugeroplysninger.

11. Privatliv og dataindsamling

Generelt

Når du besøger vores website samt benytter Tjenesten, indsamles der oplysninger om dig, som bruges til at tilpasse og forbedre vores indhold samt til statistik.

Jotta kan indsamle visse ikke-personligt identificerbare oplysninger om brug af Tjenesten herunder statistik. Disse oplysninger sendes til Jotta og anvendes af Jotta uden restriktioner.

Hvis en gyldig retskendelse fra en norsk lov præsenteret vil Jotta levere brugerdata til norske myndigheder i overensstemmelse med norsk lovgivning. Jotta vil advare brugeren i sådanne tilfælde.

Onlime.dk kan ligeså indsamle ikke-personligt identificerbare oplysninger om brug af websiden og andre tilhørende tjenester. Dette sker primært ved brug af cookies. Hvis du ikke ønsker, at der indsamles oplysninger gennem brug af cookies, bør du slette dine cookies (se vejledning) og undlade videre brug af websitet og Tjenesten. Nedenfor har vi uddybet, hvilke informationer der indsamles, deres formål og hvilke tredjeparter, der har adgang til dem.

Cookies
Websitet anvender ”cookies”, der er en tekstfil, som gemmes på din computer, mobil el. tilsvarende med det formål at genkende den, huske indstillinger, udføre statistik og målrette annoncer. Cookies kan ikke indeholde skadelig kode som f.eks. virus.

Det er muligt at slette eller blokere for cookies. Se vejledning: http://minecookies.org/cookiehandtering. Hvis du sletter eller blokerer cookies vil annoncer kunne blive mindre relevante for dig og optræde hyppigere. Du kan desuden risikere at websitet ikke fungerer optimalt samt at der er indhold, du ikke kan få adgang til.

Websitet indeholder cookies fra tredjeparter, der i varierende omfang kan omfatte:

  • visualwebsiteoptimizer.com
  • zopim.io
  • wpengine.com
  • hotjar.com
  • google.com
  • cloudflare.com
  • trustpilot.com

Personoplysninger
Personoplysninger er alle slags informationer, der i et eller andet omfang kan henføres til dig. Når du benytter vores website indsamler og behandler vi en række sådanne informationer. Det sker f.eks. ved alm. tilgang af indhold, hvis du tilmelder dig vores nyhedsbrev, deltager i konkurrencer eller undersøgelser, registrerer dig som bruger eller abonnent, øvrig brug af services eller foretager køb via websitet.

Vi indsamler og behandler typisk følgende typer af oplysninger: Et unikt ID og tekniske oplysninger om din computer, tablet eller mobiltelefon, dit IP-nummer, geografisk placering, samt hvilke sider du klikker på (interesser). I det omfang du selv giver eksplicit samtykke hertil og selv indtaster informationerne behandles desuden: Navn, telefonnummer, e-mail, adresse og betalingsoplysninger. Det vil typisk være i forbindelse med oprettelse af login eller ved køb.

Vi har truffet tekniske og organisatoriske foranstaltninger mod, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt bliver slettet, offentliggjort, fortabt, forringet eller kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med lovgivningen.
Oplysningerne opbevares i det tidsrum, der er tilladt i henhold til lovgivningen, og vi sletter dem, når de ikke længere er nødvendige. Perioden afhænger af karakteren af oplysningen og baggrunden for opbevaring. Det er derfor ikke muligt at angive en generel tidsramme for, hvornår informationer slettes.

Data om din brug af websitet, sider du besøger, geografisk placering, køn og alderssegment m.v. videregives i nogle tilfælde til tredjeparter i det omfang disse oplysninger er kendt. Du kan se hvilke tredjeparter, der er tale om, i afsnittet om ”Cookies” ovenfor. Oplysningerne anvendes primært til markedsføring, udvikling og drift af Onlime.dk og Tjenesten. Sekundære formål indbefatter bl.a. annoncering.

Tredjeparter, som benyttes til at opbevare og behandle disse data, behandler udelukkende oplysninger på vores vegne og må ikke anvende dem til egne formål.

Videregivelse af personoplysninger som navn og e-mail m.v. vil kun ske, hvis du giver samtykke til det. Vi anvender kun databehandlere i EU eller i lande, der kan give dine oplysninger en tilstrækkelig beskyttelse.

Indsigt og klager
Du har ret til at få oplyst, hvilke personoplysninger, vi behandler om dig. Du kan desuden til enhver tid gøre indsigelse mod, at oplysninger anvendes. Du kan også tilbagekalde dit samtykke til, at der bliver behandlet oplysninger om dig. Hvis de oplysninger, der behandles om dig, er forkerte har du ret til at de bliver rettet eller slettet. Henvendelse herom kan ske til: kundeservice@onlime.dk. Hvis du vil klage over vores behandling af dine personoplysninger, har du også mulighed for at tage kontakt til Datatilsynet.

Læs mere om vores fortrolighedspolitik og privathedspolitik.

12. Bonus opbevaring

Du kan tjene ekstra gratis lagerplads (“Bonus Opbevaring”) på din konto. Bonus Storage er gratis lagerplads til rådighed på din konto i en begrænset periode.

Jotta forbeholder sig ret til at aflyse eller ændre vilkårene for bonus opbevaring.

13. Særlige betingelser for erhvervskonti

Om firmakonti, gælder særlige betingelser som angivet i dette punkt.

Konto administratoren opretter medlemmer under erhvervskontoen ved at indtaste e-mailadresser for hvert medlem. Det er  kunden, der er ansvarlig for medlemmernes brug af Tjenesten.

Administratoren skal udføre kontrol og har kontrol med alle medlemskonti. Det er Administratorens ansvar, at sikre at al brug af tjenesten er underlagt disse licensvilkår og andre anvisninger fra Jotta. Der er Administratorens opgave at sikre, at lagerkapaciteten af medlemmer forhøjes eller nedsættes efter behov. Administratoren er ansvarlig for at tilføje eller fjerne individuelle konti efter behov.

Det kan ikke optjenes ekstra “Bonus plads” for erhvervs-konti

Administratoren har ikke adgang til data gemt på brugernes konti. Administratoren har adgang til læsning af aktivitet på medlemmernes konti, og dermed kan læse fil- og mappenavne med uploadede filer og andre konto aktivitets detaljer.

Brugere kan kun få adgang til deres egne data og filer. Det kan være muligt for medlemmer at dele data og filer gemt på deres egne medlemmers egne konti.

Dit abonnement vil automatisk blive fornyet årligt, alt efter administratorer valg.

Administratoren kan opsige en erhvervs konto (reducere antallet af konti) og ændre dit abonnement. Sådanne ændringer vil gælde fra udgangen af indeværende abonnementsperiode. Opsigelsen vil slette alle filer  øjeblikkeligt.

14. Tekniske krav til brug af Tjenesten

Hvis du vil bruge tjenesten, skal du have en kompatibel computer eller mobil enhed med internetadgang. Hvis du bruger Tjenesten via en trådløs forbindelse, kan det medføre øgede omkostninger fra din trådløse udbyder. Du er ansvarlig for at betale alle omkostninger og data for alt udstyr og andre tredjeparts tjenester, du bruger til at få adgang til Tjenesten. Tjenesten kan omfatte visse meddelelser fra os såsom service – og administrative meddelelser. Sådanne rapporter betragtes som en del af abonnementet, og du vil ikke være i stand til at fravælge dem. Jotta kan også sende dig tilbud og nyheder om Jotta, men du kan fravælge at modtage disse meddelelser til enhver tid.

Brugeren er ansvarlig for at huske deres passwords og behandle denne fortroligt. Bruger er eneansvarlig for enhver aktivitet, der opstår under hans / hendes brugernavn. Hvis brugeren mister adgangskoder til brugerkontoen, kan brugeren ikke få adgang til hans / hendes data. Brugernavn og adgangskode er personligt og må ikke deles med nogen tredjepart. Hvis brugeren bliver opmærksom på misbrug af deres konto, skal de underrette os straks.

15. Fair og acceptabel brug

Enhver brug af Jotta produkter og denne tjeneste skal være i overensstemmelse med de principper, der er beskrevet i denne aftale og i overensstemmelse med gældende love og regler.

Brugere med “Ubegrænset konto”, som har et ubegrænset abonnement, kan bruge tjenesten til privat brug. Jotta begrænser ikke båndbredde eller opbevaring på en “Ubegrænset konto”, men Jotta forbeholder sig ret til at forhindre overforbrug og misbrug af tjenesten. Overforbrug af tjenesten defineres ud fra hvis det samlede forbrug er væsentligt større end det normale forbrug af den gennemsnitlige bruger af Jotta. For eksempel vil vi definere et forbrug over 10 TB som bemærkelsesværdigt.

Hvis vi mener, at en bruger misbruger tjenesten, forbeholder vi os retten til at tilbyde et alternativt produkt. Vi forbeholder os retten til at slette brugerkonto og / eller brugerdata i sådanne tilfælde. Sådanne informationer vil altid blive givet via e-mail.

Du må ikke videresælge konti eller tilbyde at gemme data for andre i din konto. Brugeren kan ikke dele deres password med tredjepart, og skal opbevare den på et sikkert og hensigtsmæssig måde.

Det er et brud på denne aftale at bruge Tjenesten og / eller produkter til ulovlige aktiviteter.

Du kan ikke gemme og / eller distribuere data på Tjenesten, der overtræder norske love og regler, herunder lovgivning om privatlivets fred og ophavsret. Dette omfatter børnepornografi og andet ulovligt indhold.

Jotta kan etablere eller udvide operationelle procedurer for at sikre tilgængeligheden af tjenesten og for at forhindre misbrug. Som en del af denne praksis, forbeholder vi os ret til at overvåge vores systemer til at identificere overforbrug af diskplads og netværksressourcer, og til at gennemføre tekniske og andre foranstaltninger, vi anser for nødvendige.

Jotta forbeholder sig retten til at blokere adgang til eller forbyde brug af Tjenesten, slette brugerdata og / eller slette brugerens konto, hvis vi mener, at brugeren overtræder denne aftale.

Opbevaring og / eller distribution af data, der krænker aftale kan rapporteres myndigheder.

16. Ansvar og garantier

Vi er under ingen omstændigheder ansvarlig for skaden, udgifter eller tab associeret med brug af tjenesten. Dette gælder også for tab af data og konsekvenserne af tab af data.
Vi er uden ansvar selvom Jotta er blevet underrettet om risikoen for tab.
Vi er ikke ansvarlig for indirekte tab, følgeskader eller følgeskader af nogen art.

17. Ændringer af tjenesten og betingelser

Vi har ret til at ændre vilkårene og betingelserne i aftalen med tredive (30) dages varsel . Vi forbeholder sig også retten til at annullere, ændre eller ophæve tjenesten, helt eller delvist, efter meddelelse til brugeren via e-mail mindst 30 (tredive) dage før en sådan ændring eller afslutning af tjenesten. Vi forbeholder sig ret til at ændre priserne i løbende abonnementer. De nye priser vil blive meddelt til brugeren via e-mail. Ændringer træder i kraft tredive (30) dage efter meddelelsen. Alle meddelelser om ændringer, der er nævnt ovenfor, er sendt til brugeren via e-mail.

18. Fortrydelsesret

Brugeren har en frist på fjorten (14) dage efter købet af tjenesten ret til at annullere tjenesten uden yderligere forpligtelser for brugeren. Retten til at annullere er kun tilgængelig for individuelle konti.

19. Diverse

Vi forbeholder sig ret til at overdrage denne aftale til tredjemand. Vi vil give brugerne meddelelse om en sådan ændring. Brugeren vil blive underrettet tre (3) dage i forvejen via e-mail.