Sidst ændret d. 11/01/2019

Vilkår og betingelser

Aftalen om Onlime

Vil du læse om privatliv, dataindsamling og cookies? Se punkt 10

1. Generelt

Aftaleparter
Onlime.dk ejes og drives af Rauff & Ditlev I/S, cvr: 34633215.
Onlime.dk, tilbyder gennem Jotta AS (“Jotta”) en cloud-baseret (cloud) opbevaringservice (“Tjenesten”), der lader dig gemme, tage backup, synkronisere og dele filer over internettet.

Rauff & Ditlev I/S
Niels Juels Gade 9, 1. sal 6700 Esbjerg
Kundeservice@onlime.dk
89 88 32 75

Jotta AS
Øvre Slottsgate 5
0157 Oslo, Norge
Org nr: 992 603 615

Aftalevilkår
Disse vilkår for anvendelse (“Aftalen”) er en juridisk bindende aftale mellem dig som kunde og Onlime.dk og Jotta. Henvisninger til “vi”, “vores” og “os” refererer til Onlime.dk og Jotta, mens “du”, “din”, “kunde” og “bruger” refererer til kunden.
Ved at bruge Tjenesten accepterer du og er bundet af disse licensvilkår.

2. Brugerkonti

Hvis du vil bruge tjenesten, skal du oprette en Jottacloud-konto. Du kan oprette en simpel “Gratis konto”, en “Ubegrænset konto”, en “Familiekonto” eller en “Erhvervskonto”.

3. Gratis konto

Gratis kontoen er tilgængelig for enkeltpersoner og ikke til virksomheder, organisationer og lignende. En gratis konto er med begrænset online lagerkapacitet. Vi forbeholder os retten til også at bruge andre begrænsninger på gratis konti. Vi forbeholder os også retten til at vise betalte annoncer på gratis konti. En gratis konto kan opsiges af os, hvis den har været inaktiv i en periode på et år eller længere. Kunden vil i dette tilfælde modtage en e-mail i tilpas god tid til at kunne tage stilling til, om vedkommende ønsker at tage kontoen i brug igen.
En “Gratis konto” kan til enhver tid opgraderes til en “Ubegrænset konto” eller “Familiekonto”.

4. Ubegrænset konto og Familiekonto

En “Ubegrænset konto” (individuel konto) og “Familiekonto” er abonnementsbetalte kontotyper tilgængelig for enkeltpersoner og ikke for virksomheder, organisationer o.lign. En “Ubegrænset konto” og “Familiekonto” kan ikke bruges til opbevaring af data til kommercielle formål. En “Ubegrænset konto” og “Familiekonto” er forsynet med lagerkapacitet og funktioner i henhold til valgte abonnement. Der kan betales med Dankort, VISA/Dankort, VISA-kort samt Mastercard. Vi opkræver ikke kortgebyr af kunden ved betaling.

En “Ubegrænset konto” og “Familiekonto” har som udgangspunkt en varighed på 12 måneder og fornyes automatisk i henhold til det valgte betalingsinterval. Er en betalingskilde tilknyttet kontoen, bliver betalingen trukket automatisk herfra. Alle betalinger kan ikke refunderes. Dette gælder også selvom et abonnement opsiges inden dets udløb. Ønsker du at afmelde din konto, skal du logge på Onlime Selvbetjening og ‘opsige’ din konto. I det tilfælde, vil kontoen blive suspenderet ved udgangen af din abonnementsperiode. Kontoen og alt tilhørende data bliver slettet endegyldigt efter 90 dage.

Ændring af betalingskilde kan til enhver tid foretages ved at logge på Onlime Selvbetjening.

Et abonnement kan når som helst ændres til et andet abonnement. Dette sker ved henvendelse til Onlime.dk.

Opsigelse af abonnement, og lukning af konto, skal ske senest 24 timer før fornyelsesdatoen, når dette gøres af kunden selv via Onlime Selvbetjening. Meldes en opsigelse af abonnement eller lukning af konto til os via mail, telefon eller chat, skal dette ske senest 7 dage før fornyelsesdatoen. Ændringer inden udløbet af en abonnementsperiode giver ikke ret til en reduceret pris for kommende abonnementsperiode.

Når en “Familiekonto” oprettes, vil personen, der opretter kontoen, automatisk oprettes som Familie-administrator. Denne er ansvarlig for abonnementet og dets brugere, og for betalingen af abonnementet.

Familie-administratoren opretter brugere ved at indtaste navn, e-mail adresse eller mobiltelefonnummer.

Familie-administratoren har ikke adgang til data fra andre brugere, hvis ikke det aktivt er delt. Generelt kan hver familiemedlem kun tilgå egne data. Data kan altid deles frit i form af e-mail invitation til at deltage i en fællesmappe, eller via et offentligt weblink.

Familie administratoren kan når som helst opgradere (øge lagringsplads eller antal familiemedlemmer) eller nedgradere (reducere lagringsplads og antal af familiemedlemmer) kontoen eller ændre abonnementsperioden. Familie administratoren kan når som helst lukke familiekontoen. Alle brugere tilknyttet en “Familiekonto” skal have samme hjemmeadresse. Dette skal bekræftes af hver bruger, når en denne person oprettes.

Henvisningsrabat

Som kunde kan du med en “Ubegrænset konto” eller “Familiekonto” opnå rabat ved at henvise andre personer til Onlime.dk.

Henvisning

  • Personen som du henviser skal ved tilmelding benytte dit personlige henvisningslink.
  • Du og den henviste person skal være bosiddende i samme land.
  • Den henviste person må ikke tidligere have været kunde hos Onlime.dk.

Udbetaling

  • Rabatten bliver registreret når den/de henviste person(er) har oprettet et betalt abonnement gennem Onlime Selvbetjening. For at rabatten registreres, må du ikke have udestående fakturaer på din konto hos Onlime.dk.
  • Rabatten er fast og bliver beregnet efter antallet af kunder, du har henvist. Rabatten tilføjes dit abonnement og vil gælde for alle kommende betalinger.
  • Rabatten vil først gælde, når de henviste kunders betalinger er gennemført.

Generelt

  • Din rabat er personlig og kan ikke overdrages til andre.
  • Hvis du opsiger din konto hos Onlime.dk, vil din bonus være tabt.
  • Onlime.dk forbeholder sig retten til at ændre eller tilbagetrække dette henvisningsprogram når som helst. Onlime.dk påtager sig ikke ansvar for nogen form for tekniske unøjagtigheder eller typografiske fejl i dette henvisningsprogram. Onlime.dk forbeholder sig retten til uden varsel eller kompensation at lukke en konto eller tilbagekalde krediteret bonus ved mistanke om svigagtig aktivitet.

5. Erhvervskonto

En virksomhed, organisation eller enkeltperson kan oprette en “Erhvervskonto”. Når en “Erhvervskonto” er etableret, vil en kontoadministrator automatisk blive oprettet. Der kan angives flere kontoadministratorer, og disse er ansvarlige for at tilføje og vedligeholde erhvervskontoen og dens brugere. Om særlige betingelser vedrørende “Erhvervskonto”, se punkt 13 nedenfor.

En “Erhvervskonto” med oprettet abonnement løber 12 måneder ad gangen og betales herefter. Betaling sker ved fremsendt faktura til Erhvervskontoens kontaktperson og kan enten blive gennemført ved bankoverførsel eller kortbetaling. Der opkræves ikke kortgebyr. Ca. 1 måned før fornyelsen af kontoen fremsendes en faktura til Erhvervskontoens kontaktperson. Betalingsfristen er 7 dage.

Opsigelse skal ske til kundeservice@onlime.dk med 30 dages varsel. Ved opsigelse løber abonnementsperioden ud og herefter lukkes kontoen.

Databehandleraftale
Vi tilbyder en databehandleraftale for virksomheder eller organisationer, som behandler personoplysninger og hertil bruger en “Erhvervskonto”. Jvf. artikel 4 i Forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 (“Persondataforordningen”) forstås du som dataansvarlig og vi som databehandler, idet vi udelukkende behandler data efter instruks fra dig i kraft af, at du eller erhvervskontoens brugere, benytter tjenesten.

Databehandleraftalen er et bilag til  denne indgåede aftale, og udgør en integreret del heraf. 
Se databehandleraftalen her: https://onlime.dk/databehandleraftale

Ønsker du bekræftelse på, at aftalen er indgået, kan du acceptere aftalen og få tilsendt bekræftelse her: https://onlime.dk/databehandleraftale-accepter/
Udover denne aftale, skal andre krav mødes ifht. persondataforordningen – se mere her.

6. Licens til at bruge tjenesten

Når en bruger har oprettet en konto i overensstemmelse med licensbetingelserne, gives brugeren ret til at bruge tjenesten i overensstemmelse med disse licensvilkår. Brugeren må kun anvende Tjenesten i henhold til, hvad der er anført i disse licensvilkår.

Licensen giver dig en ikke-eksklusiv, ikke-overdragelig licens til at installere og bruge tjenesten inden for de angivne formål. Licensen kan ikke videregives til andre eller på anden måde stilles til rådighed for andre, end hvad der er angivet i licensbetingelserne. Bestemt kildekode ejet af tredjeparter kan være forsynet med Tjenesten og er underlagt de relevante tredjepartslicenser. Flere oplysninger om tredjepartslicenser er tilgængelig på: https://www.jottacloud.com/software/Third-party_licenses.txt

Tjenesten og dens struktur, organisation, kildekode og dokumentation indeholder forretningshemmeligheder. Jotta er eneejer af Tjenesten og software, der bruges til at levere tjenesten samt alt tilhørende dokumentation.

Tjenesten gør det muligt for brugere at dele, sende og udveksle digitalt indhold med andre. Brugeren skal have alle de nødvendige rettigheder til at distribuere indhold digitalt. Ved brug af Tjenesten anerkender du, at vi ingen kontrol har over det digitale indhold, dom sendes igennem eller anvendes ved hjælp af Tjenesten, og dermed kan vi ikke holdes ansvarlig på nogen måde for hverken brug, indhold eller opbevaring af det nævnte indhold. Vi forbeholder sig ret til, efter eget skøn, at fjerne indhold eller foretage de restriktioner, der skønnes nødvendige for at sikre overholdelse af gældende love og regler. Jotta forbeholder sig ret til at foretage viruskontrol og kan blokere visse filer fra at blive uploadet. Brugeren kan ikke gøre erhvervsmæssig brug af Tjenesten, herunder, men ikke begrænset til, salg eller distribution service, software eller dokumentation til tredjemand.

7. Opgradering og nedgradering

Du kan opgradere fra en “Gratis konto” til en “Ubegrænset konto” eller en “Familiekonto” ved at følge vores procedurer for opgradering. På samme måde kan du nedgradere en betalt konto til en gratis konto.

Nedgradering af en konto, fra en “Ubegrænset konto” eller “Familiekonto” til en “Gratis konto”: Før du kan udføre en sådan nedgradering, skal du slette filer fra din konto, så den samlede datamængde ikke overstiger 5 GB lagerplads. Vi refunderer ikke betalinger for abonnementsperioden, hvis brugeren nedgraderer sin konto.

8. Fornyelse, opsigelse, fortrydelse og afmelding

Brugeren kan når som helst slette eller opsige sin konto. Dette kan gøres på Onlime Selvbetjening under “Opsigelse”. Vi refunderer ikke for skyldige beløb eller kredit, når en konto er lukket.
Brugerdata og filer vil blive slettet umiddelbart efter udløbet af tegningsperioden. For “Gratis konto”, “Ubegrænset konto”, “Familiekonto” og “Erhvervskonto” forbeholder Jotta ret til at gemme brugerdata i op til 90 dage efter, at kontoen er lukket.

Abonnementer for “Ubegrænset konto” og “Familiekonto” fornyes automatisk efter det valgte betalingsinterval.

Kunden har 14 dages fortrydelsesret ved oprettelse og køb et abonnement. Fortrydelsesretten løber fra den dag, aftalen er indgået. Læs mere om fortrydelsesret under punkt 15.

Opsiger kunden sit abonnement kan kunden ikke kræve refundering for resterende abonnementsperiode. Onlime.dk vil dog behandle hver individuel sag med en fair behandling. Hvis kunden ikke ønsker at forlænge abonnementet, skal dette meddeles aktivt til os. Kunden kan opsige sit abonnement via Onlime Selvbetjening eller ved en skriftlig henvendelse til kundeservice@onlime.dk.

Opsigelse af abonnement og lukning af konto skal ske senest 24 timer før fornyelsesdatoen, når dette gøres af kunden selv via Onlime Selvbetjening. Meldes en opsigelse af abonnement eller lukning af konto til os via mail, telefon eller chat, skal dette ske senest 7 dage før fornyelsestidspunktet.

På dagen for fornyelsen af det aktive abonnement bliver kunden faktureret. Betalingen gennemføres automatisk via det tilknyttet kort. Hvis den automatiske betaling mislykkes, informeres kunden om dette via e-mail. Vi vil løbende informere om den mislykkedes betaling med få dages mellemrum, indtil kunden opdaterer sit betalingskort på Onlime Selvbetjening.
Hvis betalingen overskrides med 2 måneder fra faktureringsdatoen, sendes den til inkasso.

Skyldigt beløb og betalingsoplysninger fremgår af fakturaen, der tilgås via Onlime Selvbetjening. I tilfælde af at kunden ønsker at opsige sit abonnement i forbindelse med en manglende betaling, og hvor fornyelsesdatoen for abonnementet er overskredet, kan Onlime.dk tilbyde at opsige abonnement samt annullere den udestående betaling mod et samlet opsigelsesgebyr på 350,-

I tilfælde af manglende betalinger forbeholder Onlime.dk sig retten til at suspendere en konto. Kontoen vil herefter være suspenderet i 90 dage hvorefter den, og tilhørende data, slettes endegyldigt.

Jotta har ret til at opsige brugerens konto, hvis brugeren handler på en måde, der ikke er i overensstemmelse med disse licensvilkår eller instrukser.

Onlime.dk forbeholder sig retten til, til enhver tid at kunne opsige en kundes abonnement med 30 dages varsel. Kunden kan kræve refundering for en eventuel ubrugt periode.

Ved ophævelse af Onlime.dk hæfter Onlime.dk på ingen måde overfor kunder, hverken økonomisk eller i forhold til tabte data både direkte og indirekte. Onlime.dk er udelukkende ansvarlig når det følger af lov.

9. Ændringer i personlige oplysninger

Brugeren skal underrette Onlime.dk om ændringer såsom e-mailadresse og andre forhold af betydning i måden vi kan kommunikere med brugere på. Brugeren er alene ansvarlig for eventuelle omkostninger, der kan opstå ved forkert eller manglende opdatering af brugeroplysninger. Her forstås omkostninger som værende tabt information om f.eks. abonnementsfornyelse.

Generelt
Når du besøger vores websted Onlime.dk samt benytter Tjenesten, indsamles der både ikke-personligt identificerbare oplysninger og personligt identificerbare oplysninger om din brug af websiden og andre tilhørende tjenester. Dette sker primært ved brug af cookies. Hvis du ikke ønsker, at der indsamles oplysninger gennem brug af cookies, kan du undlade at acceptere cookies eller trække dit samtykke tilbage og undlade videre brug af websiden og Tjenesten. I afsnittet nedenfor har vi uddybet, hvilke informationer der indsamles, deres formål og hvilke tredjeparter, der har adgang til dem.

Jotta kan indsamle visse ikke-personligt identificerbare oplysninger om brug af Tjenesten herunder statistik. Disse oplysninger sendes til Jotta og anvendes af Jotta uden restriktioner.

Hvis en gyldig retskendelse fra en norsk lov præsenteret vil Jotta levere brugerdata til norske myndigheder i overensstemmelse med norsk lovgivning. Jotta vil advare brugeren i sådanne tilfælde.

Onlime.dk og Tjenesten kan indeholde henvisninger til andre websider. Vi er ikke ansvarlige for hvordan andre websider håndterer persondata. Denne privatlivspolitik gælder udelukkende for brug af Onlime.dk og Tjenesten.

Personoplysninger registres af den dataansvarlige for Onlime.dk: 
Rauff & Ditlev I/S.

Personoplysninger
Personoplysninger er alle slags informationer, der i et eller andet omfang kan henføres til dig. Når du benytter vores webside indsamler og behandler vi en række sådanne informationer. Det sker f.eks. ved alm. tilgang af indhold, hvis du tilmelder dig vores nyhedsbrev, deltager i konkurrencer eller undersøgelser, registrerer dig som bruger eller abonnent, øvrig brug af services eller foretager køb via websiden.

Information vi indsamler
Vi indsamler og behandler typisk følgende typer af oplysninger: Et unikt ID og tekniske oplysninger om din computer, tablet eller mobiltelefon, dit IP-nummer, geografisk placering, samt hvilke sider du klikker på (interesser).

Information du giver os
I det omfang du selv giver eksplicit samtykke hertil og selv indtaster informationerne behandles: Navn, telefonnummer, e-mail, adresse og betalingsoplysninger. Det vil typisk være i forbindelse med oprettelse af login eller ved køb.

Adgangskoder opbevares krypteret i vores databaser og vi kan ikke aflæse dem. Vi har ej heller adgang til dine betalingsoplysniger. Hvis du har opgivet dit telefonnummer, accepterer du, at vi lejlighedsvis sender dig vigtig information omkring din konto eller Tjenesten.

Når du overfører filer til Tjenesten, vil du også automatisk sende oplysninger om fil-system, herunder navne på filer og mapper. Filer er krypteret med Secure Socket Layer (SSL) under overførsel.

Hvordan vi behandler dine personoplysninger
Information vi indsamler, benyttes primært til at sikre Tjenesten og Onlime.dk en høj kvalitet, og til at videreudvikle denne samt eventuelle nye produkter og tjenester.

Vi garanterer, at vi aldrig sælger eller markedsfører din e-mail adresse og andre personoplysninger til trejdeparter. Sådanne oplysninger kan dog videregives til tredjeparter, hvis du eks. deltager i en konkurrence eller på anden vis accepterer en sådan overførsel af data.

Til at yde teknisk support vil vi kunne se metadata om dit filsystem og dine enheder (fil-navn, størrelse etc.) men vi vil aldrig åbne og læse indholdet af dine filer.

Overførsel af persondata til tredjeparter
Oplysninger om din brug af Onlime.dk, sider du besøger, geografisk placering, køn og alderssegment m.v. videregives i nogle tilfælde til tredjeparter i det omfang disse oplysninger er kendt, og kun når du har givet dit eksplicitte samtykke hertil.

Tredjeparter behandler udelukkende oplysninger på vores vegne og må ikke anvende dem til egne formål. Vi anvender kun databehandlere i EU eller i lande, der kan give dine oplysninger en tilstrækkelig beskyttelse, og hvor der er indgået databehandleraftaler.

Du kan se hvilke tredjeparter, der er tale om, i afsnittet om ”Cookies” nedenfor. Oplysningerne anvendes primært til markedsføring, udvikling og drift af Onlime.dk og Tjenesten. Sekundære formål indbefatter  annoncering.

Børn under 13 år
Børn under 13 år har ikke tilladelse at tilmelde sig Tjenesten. Vi  indsamler eller efterspørger ikke bevidst personoplysninger på personer under 13 år eller tillader sådanne personer at registrere sig.

Sikkerhed
Dine personoplysninger er dine, og vi behandler dem med største omhu. Vi har truffet tekniske og organisatoriske foranstaltninger mod, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt bliver slettet, offentliggjort, fortabt, forringet eller kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med lovgivningen.

Når du besøger Onlime.dk og tilgår Tjenesten (enten via webside, mobilapp eller app på Windows/Mac etc.) sendes alt trafik i krypteret form.

Da vi anser ikke e-mail som en sikker form for kommunikation, efterspøger vi, at du ikke sender os følsomme personoplysninger via e-mail. Her henviser vi istedet til vores online-chat på Onlime.dk

Sletning af personoplysninger
Oplysningerne opbevares i det tidsrum, der er tilladt i henhold til lovgivningen, og vi sletter dem, når de ikke længere er nødvendige. Perioden afhænger af karakteren af oplysningen og baggrunden for opbevaring.

Hvis du lukker du din konto, vil din data og anden information slettes lige efter. Dog forbeholder Jotta sig ret til at opbevare din data og anden information i op til 90 dage i backup-databaser.

Oplysninger som navn, adresse og e-mail samt evt. bankoplysninger gemmes i 5 år iflg. bogføringsloven.

Perioden for opbevaring af personoplysninger indsamlet i form af cookies fremgår i afsnittet “Cookies” nedenfor.

Cookies

Indsigt og klager
Du har ret til at få oplyst, hvilke personoplysninger, vi behandler om dig, og du kan bede om at få dine data udleveret hvis dine personoplysninger behandles automatisk på grundlag af dit samtykke eller til opfyldelsen af vores kontraktlige forhold. Du kan desuden til enhver tid gøre indsigelse mod, at oplysninger anvendes, og du kan også tilbagekalde dit samtykke til, at der bliver behandlet oplysninger om dig. Hvis de oplysninger, der behandles om dig, er forkerte har du ret til, at de bliver rettet eller slettet. Henvendelse omkring dette kan ske til: kundeservice@onlime.dk. Hvis du vil klage over vores behandling af dine personoplysninger, har du også mulighed for at tage kontakt til Datatilsynet.

Læs mere om vores sikkerheds- og privathedspolitik.

11. Særlige betingelser for erhvervskonti

Ved firmakonti gælder særlige betingelser som angivet i dette afsnit.

Kontoadministratoren opretter medlemmer under erhvervskontoen ved at indtaste e-mailadresser og navn for hvert medlem. Det er kunden, der er ansvarlig for medlemmernes brug af Tjenesten. Kontoadministratoren skal udføre kontrol og har kontrol med alle medlemskonti. Det er Kontoadministratoren ansvar at sikre, at al brug af tjenesten er underlagt disse licensvilkår og andre anvisninger fra os. Det er Kontoadministratoren opgave at sikre, at lagerkapaciteten af medlemmer forhøjes eller nedsættes efter behov. Kontoadministratoren er ansvarlig for at tilføje eller fjerne individuelle konti efter behov.

Det kan ikke optjenes ekstra “Henvisningsrabat” for erhvervskonti.

Kontoadministratoren har ikke adgang til data gemt på brugernes konti. Kontoadministratoren har adgang til læsning af aktivitet på medlemmernes konti, og dermed fil- og mappenavne inklusiv overførte filer og andre detaljer om kontoaktivitet.

Brugere kan kun få adgang til egen data. Det er muligt være muligt for medlemmer at dele data og filer gemt på deres egne medlemmers egne konti.

Dit abonnement vil automatisk blive fornyet årligt, alt efter administratorer valg. Abonnement på virksomhedskonti bliver automatisk fornyet 30 dage inden abonnementet udløber.

Administratoren kan opsige en erhvervs konto (reducere antallet af konti) og ændre dit abonnement. Sådanne ændringer vil gælde fra udgangen af indeværende abonnementsperiode. Opsigelsen vil slette alle filer øjeblikkeligt.

12. Tekniske krav til brug af Tjenesten

Hvis du vil bruge tjenesten, skal du have en kompatibel computer eller mobil enhed med internetadgang. Hvis du bruger Tjenesten via en trådløs forbindelse, kan det medføre øgede omkostninger fra din trådløse udbyder. Du er ansvarlig for at betale sådanne omkostninger og for eventuelle andre tredjepartstjenester, som du bruger til at tilgå Tjenesten. Tjenesten kan omfatte visse meddelelser fra os såsom service – og administrative meddelelser. Sådanne rapporter betragtes som en del af abonnementet, og du vil ikke være i stand til at fravælge dem. Vi kan også sende dig tilbud og nyheder vedrørende Tjenesten og/eller produkter fra Jotta og Onlime. Dette skal du dog aktivt acceptere, og du kan til enhver tid tilbagekalde dit samtykke til at modtage disse meddelelser.

Brugeren er ansvarlig for at huske adgangskoder og behandle disse fortroligt. Brugeren er eneansvarlig for enhver aktivitet, der udføres under hans/hendes brugernavn. Hvis brugeren mister adgangskoder til sin konto, kan brugeren ikke få adgang til hans/hendes data uden at nulstille adgangskoden. Brugernavn og adgangskode er personlige og må ikke deles med nogen tredjepart. Hvis brugeren bliver opmærksom på misbrug af sin konto, skal brugeren underrette os straks.

13. Fair og acceptabel brug

Enhver brug af Tjenesten og produkter fra Jotta og Onlime.dk skal være i overensstemmelse med de principper, der er beskrevet i denne aftale, og i overensstemmelse med gældende love og regler.

Vi kan etablere eller udvide den generelle driftspraksis for at sikre tilgængeligheden af tjenesten og for at forhindre misbrug. Som en del af disse fremgangsmetoder forbeholder vi os ret til at overvåge vores systemer til formål at identificere for stort brug af lagrings- og netværksressourcer og til at gennemføre tekniske og andre foranstaltninger, som vi finder passende.

Brugere med “Ubegrænset konto” må bruge tjenesten til normalt og individuelt brug. Brugere med “Familiekonto” må bruge tjenesten til normalt privat brug jf. betingelserne ved  “Familiekonto” under punkt. 4. Selvom Jottacloud ikke begrænser båndbredde eller lagringsplads på en “Ubegrænset konto”, forbeholder Jottacloud sig ret til at forhindre overforbrug og misbrug af tjenesten. Hvis en brugers samlede lagringsplads og netværksbrug overstiger den normale brug af en gennemsnitlig Jottacloud-bruger, og/eller angiver, at Tjenesten bruges til andet end normal, individuel og ikke-kommerciel brug, betragtes dette som misbrug af Tjenesten.

En “Ubegrænset konto” med ubegrænset lagringsplads blev oprettet for at give kunderne forudsigelighed. Ubegrænset refererer til ledig lagerplads. Begrænsninger på båndbredde og antallet af api-opkald kan forekomme.

Hvis vi mener, at en bruger misbruger tjenesten, forbeholder vi os retten til at tilbyde et alternativt produkt. Vi forbeholder os retten til at slette en brugerkonto og/eller brugerdata i sådanne tilfælde. Vi vil altid kontakte brugeren med en forslået løsning eller meddelse om handling.

Ved udførelse af support fra Onlime.dk til kunden, i forbindelse med brug af Tjenesten og/eller produkter, kan vi skønne, at kunden ikke besidder grundlæggende IT kundskaber, eller at kundens enheder (eks. computer) har tekniske eller brugermæssige problemer. I sådanne tilfælde kan vi tilbyde yderlig support mod en fastsat timepris, da omfanget en en sådan support ikke relaterer sig til Tjenesten og/eller vores produkter. Den fastsatte timepris vil fremgå på kundecenter-siden.

Du må ikke videresælge konti eller tilbyde at gemme data for andre på din konto. Brugeren må ikke dele deres adgangskoder med andre, og skal opbevare den på en sikker og hensigtsmæssig måde.

Det er et brud på denne aftale at bruge Tjenesten og/eller produkter til ulovlige aktiviteter.

Du kan ikke gemme og/eller distribuere data i Tjenesten, der overtræder norske eller danske love og regler, herunder lovgivning om privatlivets fred og ophavsret. Dette omfatter børnepornografi og andet ulovligt indhold.

Vi forbeholder sig retten til at blokere adgang til eller forbyde brug af Tjenesten, slette brugerdata og/eller slette brugerens konto, hvis vi mener, at brugeren overtræder denne aftale.

Opbevaring og/eller distribution af data, der krænker denne aftale, kan rapporteres til myndigheder.

14. Ændringer af tjenesten og betingelser

Vi forbeholder os ret til på hvilket som helst tidspunkt at ændre vilkår og betingelser i aftalen. Ændringer eller tilføjelser vil fremgå på Onlime.dk inklusiv dato for ændring. Vi anbefaler, at du løbende holder dig opdateret ved reglmæssigt at besøge Onlime.dk.

Væsentlige ændringer og/eller tilføjelser
Du vil blive gjort opmærksom på væsentlige ændringer og/eller tilføjelser til disse aftalevilkår via e-mail eller ved offentliggørelse på Onlime.dk med mindst tredive (30) dages varsel.
Vi forbeholder os retten til at annullere, ændre eller ophæve tjenesten, helt eller delvist, og til at ændre priser på abonnementer og/eller andre produkter efter meddelelse til brugeren via e-mail mindst 30 (tredive) dage før en sådan ændring eller afslutning af tjenesten og/eller abonnementer.

Du kan ved væsentlige ændringer opsige aftalen med virkning fra den dag, hvor ændringen træder i kraft. Dette er på betingelse af at ændringen ikke åbenlyst er til din fordel og under forudsætning af, at vi har modtaget din forudgående underretning om opsigelsen. Hvis du ikke opsiger aftalen i overensstemmelse med det ovenfor angivne, betyder det, at du accepterer ændringen.

15. Fortrydelsesret

Du har 14 dages fortrydelsesret, når du opretter og køber et abonnement hos os. Fortrydelsesretten løber fra den dag, aftalen er indgået. [1]

Du skal inden 14 dage fra aftalens indgåelse give os meddelelse om, at du ønsker at fortryde dit køb. [2] Meddelelsen skal gives ved fremsendelse af mail til kundeservice@onlime.dk. I din meddelelse skal du gøre os tydeligt opmærksom på, at du ønsker at udnytte din fortrydelsesret. Du kan også vælge at benytte vores standard fortrydelsesformular og sende den til os. Den finder du medsendt din ordrebekræftelse og nederst i dette dokument her.

Tilbagebetaling af abonnementsbetaling
Hvis du fortryder dit køb, får du naturligvis det fulde beløb tilbage, som du har indbetalt til os. Vi refunderer hele beløbet til dig uden unødig forsinkelse og under alle omstændigheder senest 14 dage fra den dato, hvor vi har modtaget meddelelse om din beslutning om at fortryde denne aftale. Vi gennemfører en sådan tilbagebetaling med samme betalingsmiddel, som du benyttede ved den oprindelige transaktion, medmindre du udtrykkeligt har oplyst om andet.

Hvis der er noget galt med abonnementet
Hvis du ikke er tilfreds med abonnementet/medlemsskabet kan du kontakte os på kundeservice@onlime.dk eller tlf.: 89 88 32 75.

Købelovens mangelsregler kan ikke finde anvendelse på abonnementer/medlemsskaber. Om du har 2 års reklamationsret efter reglerne i købeloven afhænger derfor af, hvilken ydelse, der skal leveres i henhold til abonnementsaftalen.

Hvis der er tale om levering af varer er nedenstående gældende:
Du kan reklamere over fejl og mangler, der var tilstede på leveringstidspunktet i indtil 2 år efter levering af varen. Det betyder, at du som udgangspunkt kan få varen repareret, ombyttet, pengene tilbage eller afslag i prisen, afhængig af den konkrete situation.

Det er selvfølgelig et krav, at reklamationen er berettiget, og at manglen ikke er opstået som følge af en fejlagtig brug af produktet eller anden skadeforvoldende adfærd. Du skal reklamere indenfor ”rimelig tid” efter, at du har opdaget manglen ved varen. Hvis du reklamerer inden for to måneder efter, at manglen er opdaget, vil reklamationen altid være rettidig.

16. Diverse

Vi forbeholder os ret til at overdrage denne aftale til Jotta AS eller tredjemand. Vi vil give kunden meddelelse om en sådan ændring minimum tre (3) dage i forvejen via e-mail. Dette kan eksempelvis være tilfældet, hvis Onlime.dk er ude af stand til at levere tjenesten til kunden eks. som følge af konkurs, insolvens eller rekonstruktion. Her vil kundens konto overdrages til Jotta AS eller tredjemand, som forsat vil tilbyde tjensten på nuværende eller lignende vilkår.

Klageadgang Hvis du vil klage over dit køb, skal du rette henvendelse til kundeservice@onlime.dk. Hvis det ikke lykkes os at finde en løsning, kan du indgive en klage til relevante nævn på området, såfremt betingelserne herfor er opfyldt.

Center for Klageløsning Nævnenes Hus
Toldboden 2 8800 Viborg
www.forbrug.dk

Er du forbruger med bopæl i et andet EU-land end Danmark, kan du klage til EU-Kommissionens online klageportal her – https://ec.europa.eu/odr